Automatizace při tisku - projekt potisk přepravek

24. 07. 2019

Stejně jako v celém průmyslu, tak i na tiskové procesy jsou kladeny stále větší požadavky na produktivitu a kvalitu. To společně s rekordně nízkou nezaměstnaností vytváří logickou poptávku po automatizaci. A je to správné, protože lidé by měli pracovat tam, kde se využívá jejich zkušeností, flexibility, kreativity a schopnosti rozhodovat se. Naopak únavnou a monotónní manipulaci s potiskovaným materiálem je vhodné přenechat robotům, kteří jsou rychlejší, přesnější a mohou pracovat nonstop.

Proto se SC stalo certifikovaným integrátorem robotů FANUC. 


V loňském roce jsme vyřešili projekt automatického potisku přepravek. Zadání bylo, aby každých 10 sekund byla jedna přepravka ožehnuta ze 4 stran plamenem pro zvýšení povrchového napětí na potiskovaných plochách a potištěna dvěma motivy na 4 strany přepravky. Chtěli jsme zákazníkovi zajistit flexibilitu, aby mohl na takové lince potiskovat i další projekty, případně dodatečně linku rozšířit, a proto jsme zvolili modulární koncept spojení robota FANUC a našeho českého sítotiskového stroje Magra UNI.


Magra UNI má naši vlastní konstrukci i náš software v řídícím PLC Siemens Simatic. Můžeme tedy udělat jakoukoliv úpravu pro konkrétní projekt. Do sady programů Magry UNI jsme vytvořili speciální program, kterým se Magra UNI připojí k robotu FANUC a vytvoří s ním jeden funkční celek, jenž nazýváme MagraBOT. Každá jednotka MagraBOT automaticky potiskne přepravku jedním motivem na 2 protilehlé strany. Malý a velmi rychlý robot FANUC LR Mate zajistí ožeh na potřebných plochách. Tím jsme vyřešili všechny potřebné operace.


Aby to nebylo tak jednoduché, zákazník požadoval tisk do prohlubně v ploše a co nejvíce do krajů prohlubně. Takové případy nazýváme „Extrémní sítotisk“. Vyvinuli jsme pro tento projekt speciální tvar sítotiskového rámu, který nahrazuje barviště na sítovině. V praxi se pak potvrdilo, že linka běží na jedno doplnění barvy více jak hodinu a půl.


Dali jsme si cíl, aby linka byla přívětivá pro obsluhu. Tzn. snadné a rychlé seřízení a pohodlný provoz. V lince jsme vytvořili seřizovací režim, kde robot přidrží přepravku v tiskové pozici a obsluha snadno umístí síto a nastaví potřebné parametry. Počáteční příprava linky pro produkci nezabere více než 20-25 min.


Při provozu sítotiskového stroje je pro obsluhu důležité mít dobrý přístup do barviště a k šabloně celkově. Vybavili jsme linku kamerovým systémem, který zobrazí pro obsluhu detail síta. Operátor tak perfektně vidí, kolik má barvy v sítě a kdy je potřeba barvu doplnit.


Přívětivost pro obsluhu v našem pojetí znamená také jednoduché ovládání. Linku operátor po potvrzení bezpečnosti spustí a pak už se její výkon řídí rychlostí vkládání přepravek. Když jich není vloženo dostatečné množství, linka upozorní obsluhu zvukovým signálem. Stejně tak, pokud hrozí, že linka bude muset zpomalit, protože obsluha neodebírá přepravky dostatečně rychle.


Odkaz na krátké video o tomto projektu spustíte naskenováním QR kódu na obálce nebo na našem YouTube kanále.

S roboty FANUC můžeme automatizovat i vaše tiskové pracoviště, ať už jde o sítotisk, tamponový tisk, nebo digitální tisk.  Kontaktujte nás na čísle 605 247 563.

Automatizovaná sítotisková linka MagraBOT

Autor článku: Michal Popelka