Bezpečnost práce při zpracování médií vytvrditelných UV světlem

31. 05. 2019

Média vytvrditelná UV světlem zasychají pouze působením UV světla. To je jeden ze zásadních důvodů odlišnosti bezpečnostních podmínek při práci s médii vytvrditelnými UV světlem. Tyto podmínky se částečně týkají nejen tiskařů, kteří s barvami přichází přímo styku, ale také například úklidového personálu.


Nevytvrzené barvy na odpadních materiálech (čisticí utěrky apod.) nikdy nezaschnou a dále mohou mazat a znečišťovat další předměty, oděvy i osoby. Je tedy třeba rozlitou barvu, znečištěné předměty a oděvy okamžitě odstranit, případně očistit od barvy. Materiály vytvrzované UV světlem jsou vesměs zařazeny jako látky dráždící pokožku a oči. Proto je potřeba vždy pracovat s ochrannými brýlemi a ochrannými rukavicemi. Pokud se přece jen dostane materiál do oka je třeba jej co nejrychleji začít vyplachovat vlažnou vodou a vyhledat lékaře. Při potřísnění pokožky je důležité umývat pokožku pouze vodou a mýdlem. V žádném případě nepoužíváme na mytí ředidla. Ředidlo naruší ochrannou vrstvu pokožky a barva proniká do pokožky hlouběji.


Pokud u někoho dojde při styku a UV vytvrditelnými materiály k alergické reakci, je třeba, aby se v budoucnu dalšího styku s těmito materiály vyvaroval. Počítá se s tím, že vytvrzovací tunely jsou konstruovány tak, aby UV světlo nezářilo do okolí. Pokud je nutné při jejich provozu z nějakého důvodu odstranit kryt, je nezbytné použít brýle s UV filtrem a práci se sejmutým krytem provést co nejrychleji. U mnoha strojů není možné UV světlo zapnout bez nasazení krytu.

Autor článku: Alena Popelková