Čističe sítotiskových tiskových forem od barev a emulsí pro manuální, poloautomatické a automatické čistění

23. 03. 2017

Firma KISSEL + WOLF (KIWO) nabízí moderní chemické prostředky pro tři hlavní oblasti, a to chemii pro sítotisk, chemii pro textilní tisk a speciální lepidla, mezi které patří i různé ochranné fólie a masky.

Firma KIWO se snaží nejen dodávat špičkové výrobky v oboru, ale především poskytovat uživatelům systémová řešení a nabídku přizpůsobit jejich potřebám. To platí především pro oblast prostředků na čištění a další úpravu sít. Vzhledem k tomu, že se v mnoha oblastech sítotisku nelze obejít bez užití ředidlových barev a odpovídajících čističů, je pro co nejmenší zatěžování životního prostředí nezbytné, právě hledat systémová řešení. Zatím bohužel neexistuje jediný, levný, účinný, univerzální a zaručeně neškodný prostředek, který by zvládal všechny práce nezbytné při úpravě sítovin.

Speciálně firmám, které jsou vybaveny určitými poloautomatickými nebo automatickými mycími zařízeními, nabízí firma KIWO systémové řešení v tom smyslu, že na základě vyhodnocení parametrů mycího, eventuálně odrstvovacího a odmašťovacího zařízení a převážně používaných barev, doporučí specifické prostředky pro mytí, odvrstvení šablon a další úpravu sít.

 

 

odvrstveniPři přípravě sítotiskové formy pro nové ovrstvení je nezbytné očistit šablonu od barev a odstranit starou kopírovací vrstvu. Také při ukončení tisku je nutné očistit šablonu od barev. Všechny barvy dnes v sítotisku užívané je třeba čistit čističi z organických ředidel. Tedy i barvy ředitelné vodou.

 

Z hlediska ochrany životního i pracovního prostředí, ale i z hlediska ekonomického je optimálním řešením používání automatických nebo alespoň poloautomatických mycích zařízení.

 

 

Požadavky na čističe

Čistič by měl mít bod vzplanutí vyšší než 40oC, použití čističů s bodem vzplanutí výrazně vyšší než 55oC lze doporučit pouze výjimečně v automatických mycích zařízeních, protože odpařování tohoto prostředku je natolik pomalé, že je problém šablonu usušit.

Jako účelný kompromis z hlediska pracovní bezpečnosti, manipulace a hospodárnosti se tedy jeví použití čističů s bodem vzplanutí mezi 40oC a 55o C. Čističe s nízkým bodem vzplanutí jsou snadno zápalné, výhodné je, že vyčištěné síto rychle uschne, avšak ztráty vznikající rychlým odpařováním jsou značné. Na druhé straně čističe s vysokým bodem vzplanutí jsou bezpečnější, ztráty odpařováním jsou minimální, avšak sušení tiskové formy stojí buď čas, nebo energii, případně obojí.

Vhodné je zvolit čistič s ohledem na převážně používané barvy.

Speciální oblastí jsou čističe na čištění síta při tisku. Zde je kromě dobré čisticí schopnosti požadováno i relativně rychlé odpaření zbytků ředidla, aby nedocházelo k prodlevě při tisku.

 

Požadavky na čističe v souhrnu:

odduchovani

Dobré odpařování

 • Nezanechávat zbytky
 • Bezpečný pro šablony
 • Dobrá čisticí schopnost

Slabý zápach

Použitelnost v recirkulačních systémech

Možnost použití pásky po čištění

Několik produktů z řady KIWOCLEAN

 

 

Univerzální mycí přípravek při tisku

 

KIWOCLEAN LM 628

 

Teplota vzplanutí: 42°C

Slabý zápach

Dobré odpařování

Univerzální schopnost čištění od různých barev (plastizoly, UV, ředidlové)

 

Čistič na vodní barvy a lepidla pro čištění při tiskuKIWO čištění 3

 

KIWOCLEAN LM 689

 

Teplota vzplanutí nad : 45°C

Slabý zápach

Dobré odpařování

Dobrá schopnost čištění od barev (vodní barvy + lepidla)

Podobný jako CPS Screen Opener 511

Kombinace ředidel a tenzidů

Snižuje spotřebu chemikálií na odstranění závojů

Nanáší se ručně nebo stříkáním

Vhodný pro automatická mycí zařízení

Evropská norma EN1010 (pravidla ochrany před výbuchem)

Pro ruční použití: teplota vzplanutí >40°C

Pro použití v automatické myčce: teplota vzplanutí >55°C

 

Řešení pro textilní a grafické práce:

 

KIWOCLEAN LM 789 E

 

 • Vysoká teplota vzplanutí (100°C)
 • Slabý zápach
 • Brání vzniku duchů
 • Efektivně čistí síta od grafických barev a plastizolů
 • Slouží jako aktivátor pro odstranění závojů při použití přípravků na odstranění závojů (inline zařízení)

Modifikace pro keramické barvy bez použití oplachu vodou:

KIWOCLEAN LM 790 E

 

Řešení pro textilní a grafické práce:

 

KIWOCLEAN LM 799 EKIWO čištění 4

 

 • Vysoká teplota vzplanutí (80°C)
 • Velmi slabý zápach
 • Efektivní čištění sít od grafických barev a plastizolů
 • Předchází vzniku duchů

 

 

Vylepšený čistič sít pro tisk na sklo, používá např. Sekurit, Pilkington

KIWOCLEAN LM 657

 

 • Pro automatická zařízení (teplota vzplanutí 61°C)
 • Velmi dobré čisticí schopnosti pro ředidlové, IR a UV barvy
 • Krátká doba schnutí (asi 15 min)
 • Slabý zápach

 

Vylepšený čistič sít pro tisk na solární panely

 

KIWOCLEAN LM 657 / LM 667

 

 • Pro automatická zařízení (teplota vzplanutí 61°C)
 • Velmi dobré čisticí schopnosti na pasty na solární panely
 • KIWOCLEAN LM 657 obsahuje aromatické uhlohydráty
 • KIWOCLEAN LM 667 je snadno biologicky odbouratelný
 • Slabý zápach

 

Vodou ředitelné čisticí koncentráty pro UV barvy a textil barvy 

(také některé ředidlové barvy)

 

KIWOCLEAN AQ 835 1:1-1:3

 

 • Unikátní schopnost zvlhčovat barvy
 • Vhodný pro plastizolové barvy: ředění vodou 1:2
 • Vhodný pro vodní textilní barvy a UV barvy: ředění vodou 1:3
 • Vhodný pro ředidlové barvy: ředění vodou 1:1
 • Snadno biologicky odbouratelný
 • Řešení „vše v jednom“: přidává se 1,5% KIWOCLEAN CF 580 k čisticímu roztoku

 

Přípravky na odstranění šablon – odvrstvovače

 

KIWO čištění 5Odvrstvovač pro automatická zařízení se dnes dodává obvykle jako koncentrát. Podle druhu zařízení se buď namístě vyrábí potřebný roztok anebo se přímo čerpá do zařízení koncentrát. Odvrstvovací chemikálie nesmí po rozpuštění znovu vykrystalizovat, protože by došlo k ucpání trysek. Je třeba, aby i při použití hodně tvrdé vody vznikl při rozpuštění koncentrátu čistý roztok.

 

 

Požadavky na odvrstvovače v souhrnu:

 • Manuální nebo automatické
 • Stabilní koncentráty / nedochází k rekristalizaci
 • Odvrstvování přímých emulzí, kapilárních filmů a přímých/nepřímých filmů.
 • Neobsahuje aktivní chlór (mohl by působit AOX)
 • Koncentráty ředitelné vodou = úspora nákladů
 • Nikdy nepoužívejte práškové odvrstvovače v automatických zařízeních (mohou ucpat trysky

 

Několik produktů z řady KIWOCLEAN

 

 

Odvrstvovací koncentráty pro automatická zařízení z řady KIWOCLEAN

 

KIWOCLEAN CF 580 1:80

KIWOCLEAN CF 580 1:80

KIWOCLEAN CF 580 1:80

 

 • Stabilní koncentráty
 • Rychle se ředí
 • Zvláště vhodné do odvrstvovacích jednotek s cirkulací i

inline zařízení

 

 

 

 

Požadavky na odmašťovací chemikálie

 

Také odmašťovací přípravky pro automatická zařízení se dodávají obvykle jako koncentráty. Vzhldem k tomu, že oproti ručnímu odmašťování chybí mechanická podpora, je výhodné použití mírně alkalických prostředků (ve zředěné formě pH 9 až 10). Navíc se tím v cyklickém provozu neutralizují kyselé odvrstvovací roztoky.

 

Požadavky na odmašťovače v souhrnu:

Pregan NT9

 • Dobrá smáčecí schopnost
 • Nepěni
 • K přímému použití / vodou ředitelné koncentráty
 • Snadno biologicky odbouratelné

 

 

Několik produktů z řady KIWOCLEAN

 

 

Odmašťovací koncentráty pro automatická zařízení

 

KIWOCLEAN A 910 1:50

 

 • Velmi dobré smáčení tkaniny při nepatrném pěnění
 • Možnost vysokého zředění 1:50
 • Snadno biologicky odbouratelný
 • Rychlé působení
 • Biologicky odbouratelné tenzidy

 

 

Chemikálie na odstranění duchů

 

Kiwo čištění 2Zbytky na sítovině, které někdy označujeme, jako duchy je nutné odstranit. Nejedná se totiž pouze o estetickou závadu, ale o závadu funkční. Tyto zbytky mohou být někdy viditelné při následném tisku jiného motivu. Je vhodné zjistit, zda se jedná o zbytky po barvách nebo po emulzích (ty jsou obvykle způsobené diazo barvivy, která se používají jako zcitlivovače emulzí). Podle toho potom volíme prostředky na jejich odstranění. Někdy lze lupou zjistit, že je sítovina již opotřebená a „duchy“ jsou způsobeny poškozením (ztenčením) vláken sítoviny. V tomto případě odstranění není možné a nezbývá než sítovinu nahradit novou.

 

 

Požadavky na odstraňovače duchů v souhrnu:

 

 • Biologická odbouratelnost
 • Použitelné pro zbytky barev i emulzí
 • Na bázi chlornanů nebo ředidel/louhů, sody
 • Málo pění
 • Slabý zápach

 

 

 

 

Chemikálie na odstranění duchů vhodné pro automatická zařízení

 

KIWOCLEAN Anti-Haze

 Kiwo čištění profi

 

 • Jednosložková ředidlovo alkalická kapalina
 • Používá se ve vhodných automatických zařízeních
 • Rychle účinkuje (reakční doba ve stroji asi 60 s)
 • Snadno biologicky odbouratelný
 • Bezpečný pro tkaniny

 

Chemikálie na odstranění duchů vhodné pro manuální použití

 

Pregan Antighost

 

 • Odstraňovač závojů na bázi chlornanů
 • Nanáší se ovrstvovacím korýtkem
 • Vhodný pro odstranění skvrn z diazo emulzí
 • Reakční doba: přes noc
 • Aktivuje se prostředkem KIWOCLEAN LM 789 E

 

Pregan Megaclean XTRA

 

 • Jednosložková ředidlovo alkalická pasta
 • Vhodná pro odstranění skvrn od barev i emulzí (kromě diazo barviv)
 • Rychle působí (reakční doba: asi 5 až max. 10 minut)
 • Snadno biologicky odbouratelná
 • Aplikuje se kartáčem nebo ovrstvovacím korýtkem

 

 

Tento příspěvek představuje pouze stručný přehled výrobků a postupů pro úpravu sítotiskových tkanin. V případě zájmu neváhejte kontaktovat techniky firmy Servis centrum, kteří vám rádi poradí dále, případně sjednají kontakty na techniky firmy KISSEL + WOLF

Autor článku: