Dvousložkové barvy

3. 01. 2019

Jak je již z označení patrné potřebuje dvousložková barva pro správné fungování druhou složku. Před tiskem je vždy třeba do barvy vmíchat tužidlo (někdy také označováno jako katalyzátor) ve správném poměru. Tužidlo je třeba zamíchat do barvy bezprostředně před použitím. Některá tužidla jsou citlivá na vlhkost, a proto musí být vždy uchovávána v těsně uzavřených nádobách.

Směs barvy s tužidlem je nutné dobře promíchat a teprve potom přidáním ředidla popřípadě ředidla a zpomalovače nastavit viskozitu potřebnou pro tisk a znovu řádně promíchat. Tak je možné zpomalit spontánní nástup vytužovací reakce a tím docílit přijatelné doby zpracovatelnosti.


Směs barva/tužidlo je chemicky reaktivní a musí být zpracována během několika hodin. Zvýšené teploty při zpracování dobu zpracovatelnosti zkracují.

Obecně platí pro dvousložkové barvy Marabu následující poměry míchání:

1) 20 váhových dílů barvy na 1 váhový díl tužidla (5 %) - tužidlo GLH

2) 10 váhových dílů barvy na 1 váhový díl tužidla (10 %) – tužidlo GLH

3) 4 váhové díly barvy na 1 váhový díl tužidla (25 %) – tužidlo H1, H2, HT1

4) 3 váhové díly barvy na 1 váhový díl tužidla (33 %) – tužidlo H1, H2, HT1

 

Varianta s větším podílem tužidla GLH je vhodná zejména pro docílení vysoké chemické odolnosti (např. proti ethanolu, butanonu nebo acetonu). Pokud jsou kladeny zvláště vysoké požadavky na stálost (např. při mytí v myčkách), je třeba barvu s tužidlem vypálit při 140°C po dobu 30 minut.

Paralelně s fyzikálním schnutím, tj. odpařením použitých ředidel, probíhá vlastní vytužení barevného filmu chemickou síťovací reakcí mezi barvou a tužidlem. K úplnému vytužení (zasíťování) při teplotě kolem 20 °C dochází až po 4-6 dnech.


Autor článku: Miloš Záluský