Emulze pro výrobu sítotiskových šablon – postupy a novinky

23. 01. 2017

Perfektní sítotisková forma neznamená jen technicky dokonalý, nýbrž současně také ekonomický výrobek. Perfektní sítotisková forma musí být nejen kvalitativně dobrá, nýbrž musí být rovněž zhotovena hospodárně, tedy přiměřeně tiskové zakázce.

Z tohoto důvodu je například problematické, je-li smysluplné při výrobě velkoplošného plakátu, který pozorujeme ze střední vzdálenosti více než 20 metrů, použití kopírovacích materiálů, které dosahují až na hranice v dnešní době možných přesností kopírování.

Proto vyrábí renomovaní výrobci chemických přípravků pro sítotisk různé typy sítotiskových světlo- citlivých emulzí, abychom mohli pro každou úlohu zvolit optimální druh. Při volbě vhodného typu emulze vycházíme nejprve z obecných požadavků na šablonu a dále pak z požadavků specifických pro danou tiskovou úlohu.

 

 

Požadavky na sítotiskovou emulzi

 

 • Šablonový materiál by neměl zatěžovat životní prostředí.
 • Krátká doba osvitu – Znamená zvýšení produktivity práce, úspory energie, přesnost kopírování.
 • Dobrá zpracovatelnost také na ovrstvovacích automatech.
 • Vysoký obsah sušiny, zaručí překlenování ok tkaniny a tím vytvoření hladké tiskové strany šablony.
 • Snadné odvrstvení. Pokud to není nutné s ohledem na používaná tisková média, je pro tisk ředidlovými barvami vhodnější emulze odolná ředidlům než emulze univerzální, protože univerzální emulze se obvykle obtížněji odvrstvuje.
 • Emulze dodávaná ve formě pro snadné zpracování (jednosložková) – SBQ emulze není třeba před použitím zcitlivovat.

 

Parametry pro posouzení kopírovacích vrstev: překlenování ok, ostrost hran šablony a rozlišovací schopnost, odolnost při tisku.

 

Hotovou sítotiskovou šablonu můžeme hodnotit podle tloušťky vrstvy šablony, vyrovnání struktury tkaniny – tedy rovinnosti povrchu z tiskové strany, ostrosti hran kopírovaného motivu, opakovatelnosti následujících sítotiskových forem a životnosti šablony s ohledem na velikost nákladu.

 

Prvním předpokladem pro dobrý výsledek tisku je tloušťka vrstvy šablony, která umožní, aby tisková barva protekla strukturou tkaniny ze spodní strany sítoviny, to znamená, aby vytvořila barvový kanálek.

Druhým předpokladem je vyrovnání struktury tkaniny, které umožní pokud možno co nejlepší kontakt mezi hranou tisku a potiskovaným materiálem tak, aby nedocházelo k podtékání barvy pod hranou motivu. Snažíme se dosahovat tloušťky vrstvy minimálně 5 – 8 µm, v závislosti na potiskovaném materiálu, druhu barvy a motivu a povrchovou drsnost – vyjádřenou jako Rz faktor 4 – 7 µm.

 

Vliv obsahu sušiny na povrch šablony

 

Obsah sušiny emulze představuje význačný kvalitativní znak. Je však třeba rozlišovat, je-li obsah sušiny docílen plnidly nebo cennými pryskyřicemi. V prvém případě je sice obsah sušiny vysoký, ale vzhledem k velikosti částic plniva je ostrost hran špatná a většinou je také zhoršen přechod přes oka. Je proto třeba, aby bylo vysokého obsahu dosaženo světlocitlivými pryskyřicemi. Možnosti dosažení obsahu sušiny jsou omezeny chemickou stavbou jednotlivých typů emulzí – nejmenší možný obsah sušiny vykazují emulze zcitlivované diazobarvivy, většího obsahu může být dosaženo u emulsí kombinovaných (diazo + UV polymerní – dual-cure) a také u SBQ emulzí.

 Požadavky na emulze podle tiskové zakázky

Podle druhu tiskové zakázky volíme emulze s vyšším nebo nižším obsahem sušiny, emulze pro tisk vysokých nákladů, případně neodvrstvitelné emulze chemicky vytvrzené, emulze pro výrobu šablon s vysokou vrstvou, emulze pro tisky náročné na přesnost a konečně emulze pro speciální účely. Dále volíme emulze podle druhu tiskového média, tedy odolné ředidlům, odolné vodě nebo univerzální.

Požadavky na emulze podle vybavení přípravy šablon

Obecně platí, že šablona je tím přesnější, čím rychleji proběhne její vytvrzení UV světlem. Pokud není šablonárna vybavena dostatečně výkonným zdrojem UV světla odpovídající vlnové délky (350 – 420 nm), je třeba volit raději diazo emulze. Pro vytvrzení kombinovaných a SBQ emulzí je vysoký výkon UV lampy nezbytný. Výhodou SBQ emulzí z hlediska zpracování je, že není třeba je zcitlivovat a reagují velmi rychle. Vyžadují však přesnější dávkování osvitu.

Novější metodou vytvrzení emulzí je osvit UV světlem emitovaným LED zdroji. Ty se uplatňují zatím v některých zařízeních při výrobě šablon technikou CTS (computer to screen – přímý osvit bez použití předlohy ve formě kontaktního filmu).

Speciální emulze pro CTS systémy


AZ Z 109 CTSPro výběr emulze vhodné pro CTS systémy je rozhodující typ CTS zařízení. Zařízení používaná pro přímý osvit šablony v současnosti jsou buď Digital Mirror Device (DMD) pro přímé vytvrzení emulze buď standardním UV světlemnebo LED-UV-Laserem, 405 nm nebo Ink jetová zařízení, kterými se nanáší bud speciální inkoust nebo vosk. Nanášený speciální inkoust nebo vosk zastupují místa na předloze, která se nevytvrzují a jsou při vyvolání vymyta.

 

Důležité požadavky na kopírovací materiály pro sítotisk pro inkoustová inkjetová zařízení

Nesmí docházet k (přílišnému) vniknutí inkoustu do povrchu kopírovací vrstvy.

Nesmí být příliš velký rozdíl mezi povrchovým napětím inkoustu a vrstvy

Vhodná je střední reaktivita kopírovacího materiálu. Dobré výsledky jsou docilovány s diazo UV polymerními materiály (dual-cure).

 

Důležité požadavky na kopírovací materiály pro sítotisk pro inkjetová zařízení s voskem

Nesmí obsahovat materiály citlivé na teplotu

Důležité je snadné vyvolávání

Příznivá je střední reaktivita kopírovacího materiálu. Dobré výsledky jsou docilovány s diazo UV polymerními materiály (dual-cure).

 

Požadavky na kopírovací materiály pro šablonovou techniku při osvitu zařízením DMD a UV výbojkou

Střední až vysoká reaktivita kopírovacího materiálu. Tomu odpovídají diazo UV polymerní a standardní SBQ vrstvy.

Nejsou vhodné příliš vysoké vrstvy šablony, zvláště při použití žlutých tkanin a diazo kopírovacích vrstev.

 

Požadavky na kopírovací materiály pro sítotisk a šablonovou techniku při použití osvitu LED UV, 405 nm

Střední až vysoká reaktivita kopírovacího materiálu. Tomuto požadavku odpovídají diazo UV polymerní a standardní SBQ kopírovací vrstvy.

Optimální jsou SBQ emulze

 

Jsou pro techniku CTS nutné speciální šablonové materiály?

O výběru vhodného šablonového materiálu se rozhodneme podle:

 • Typu zařízení a množství skutečně dopadající UV energie
 • Typu tkaniny a barvy tkaniny
 • Ovrstvovací techniky (EOM, Rz hodnota)
 • Požadavku na kvalitu kopírování a rozlišovací schopnost
 • Počtu šablon, které je nutné vyrobit například za den nebo za směnu
 • Celkového pracovního postupu (on line výroba, ovrstvování automatem apod.)

ð Často jsou vhodná individuální řešení

 

Důležité požadavky na kvalitu šablon zhotovených technikou CTS

Jsou v podstatně stejné jako u šablon vyráběných kontaktní metodou:

Dobré usušení ovrstvených sít

Je nezbytné, aby mohla být emulze dobře vytvrzena UV světlem

 

Dobré vytvrzení (UV zesíťování) tiskového síta UV zdrojem

Pouze dokonale vytvrzená šablona zaručuje perfektní tisk, snadné čištění šablony i snadné odvrstvování emulze, dlouhou životnost při tisku, stejné výsledky tisku na začátku i na konci tisku nákladu.

POLYCOL S 295 HV 2Výška emulze nad šablonou (EOM)

Výšku emulze a tloušťku šablony volíme podle tiskové zakázky. To znamená, že vybíráme i emulzi podle požadavku na tloušťku vrstvy s menším nebo větším obsahem aktivní sušiny.

Hodnota Rz – tedy nerovnost šablony z tiskové strany

Pro dokonalé dotiskování všech detailů, hladké hrany tisku a stejnoměrnou a přesnou reprodukci předlohy, je třeba, aby byla hodnota Rz co nejnižší. I tento požadavek je možné ovlivnit volbou vhodné emulze.

 

Kvalita kopírování a rozlišovací schopnost

Je určena především výběrem vhodného druhu emulze. Je vhodné vybírat emulze podle skutečných požadavků na přesnost tisku.

Závěr

Při výběru nejvhodnější emulze pro zpracování v zařízeních CTS je třeba zohlednit výše uvedená doporučení. Je také zřejmé, že není nutné použití speciálních emulzí. Pokud si při výběru emulze nejste jistí, kontaktujte techniky firmy Servis centrum.

Podle podkladů firmy KISSEL+WOLF zpracovala Alena Popelková

 

Novinky mezi emulzemi KIWO

AZOCOL Z 133 – univerzální (dual-cure) emulze byla vyvinuta jako náhrada za Azocol Z 8 za velmi příznivou cenu. Díky vysokému rozlišení a vynikajícímu překlenování ok je vhodná zejména pro tisk jemných rastrů, písma a linek, univerzálně použitelná ve všech sítotiskových aplikacích, zejména v grafickém sítotisku.

AZOCOL Z 140 – opravdu všestranná emulze (dual-cure)! Vzhledem k velmi dobré odolnosti vodě i ředidlům je vhodná pro všechny aplikace v grafickém sítotisku. S touto emulzí dosáhnete kvalitního obrazu i při vysoké tiskové produkci. Přes vysokou odolnost zůstává emulze snadno odvrstvitelná.

AZOCOL Z 155 – univerzální (dual-cure) emulze je pro svou vysokou odolnost vodě vhodná pro tisk barvami a lepidly na vodním základě (jako alternativa k Azocolu Poly-Plus S-RX). Díky vysoké reaktivitě UV je emulze vhodná také pro zařízení CTS.

AZOCOL Z 170 FL_1AZOCOL Z 170 FL – univerzální (dual-cure) emulze je díky vysoké čistotě vhodná zejména v oblasti elektroniky, medicíny nebo solární techniky, je vhodná také k práci s tiskovými médii obsahujícími N-methyl-pyrolidon (NMP). Optimálních výsledků dosáhnete s kovovou a polyesterovou tkaninou.

AZOCOL S 300 – emulze (dual-cure) odolná ředidlům a UV barvám byla vyvinuta dle specifických požadavků pro potisk plošného a dutého skla. Vyniká zejména vysokou pružností (tisk přes hrany), velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností.

AZOCOL S 309 – emulze (dual-cure) odolná ředidlům vytváří hladký povrch (nízký Rz faktor). Tisková média ani ředidlové čističe nevytváří na povrchu šablony film, je proto vždy velmi snadno odvrstvitelná.

Pro textilní tisk

TEXSOL 600 ECOTEXSOL 600 ECO – voděodolná (diazo) emulze je vhodná pro vodové a plastizolové barvy – ideální tedy pro potisk textilu. Emulze byla certifikována dle kritérií German Oeko-Tex Standard 100, neobsahuje těžké kovy, karcinogeny, biologicky aktivní látky, pesticidy a jiné škodlivé látky.

 

Pro zařízení CTS (Computer-to-Screen)

AZOCOL Z 110 CTS Violet – univerzální (dual-cure) emulze, vhodná pro výrobu šablon konvenčním způsobem i zařízením CTS. Díky dobrému rozlišení a vynikajícímu překlenování ok je vhodná pro tisk velkoformátových plakátů.

POLYCOL S 270 CTS Violet – jednosložková (SBQ) emulze pro ředidlové a UV barvy, vhodná pro všechny typy zařízení CTS na trhu v průmyslovém a grafickém sítotisku.

PC S285CTSPOLYCOL S 285 CTS Red – emulze má velmi podobné vlastnosti jako POLYCOL S 270 CTS Violet, ale má ještě vyšší UV-reaktivitu. Je proto ideální do provozů s velkou produkcí šablon nebo velké formáty rámů.

 

Miluše Bodejčková

Autor článku: