Opakovatelná kvalita sítotisku - Standardizace

23. 10. 2018

Na každou výrobu obecně je kladen požadavek stabilní kvality a produktivity, protože ten, kdo provozuje výrobní proces, požaduje, aby vykazoval stabilní výsledky jak ve kvalitě, tak i v produktivitě, a to navíc opakovaně. Tzn., že výrobní dávka musí mít stabilní kvalitu během výroby, ale i pozdější opakování stejné zakázky má mít stejnou kvalitu, jako její předchozí provedení. Toto je velmi obtížný úkol v našem analogovém světě, ale je důležitým faktorem, nutným pro plánování výroby a zajištění ziskovosti výrobního procesu.

 

Moderní sítotisk má všechny nástroje k tomu, aby dosahoval stabilně vysoké kvality i produktivity. Klíčem k tomu je procesní přístup a soubor opatření, který můžeme nazvat jednotně jako STANDARDIZACE. Podstatou je, že všechny faktory, které ovlivňují kvalitu a produktivitu výroby jsou sepsány a detailně popsány. U každého faktoru určujeme zejména význam (tj., jak moc můžeme produktivitu anebo kvalitu ovlivnit), pravděpodobnost odchýlení, velikost odchýlení, příčiny odchýlení. V sítotisku nám taková analýza řekne, že sítotisková šablona je pro kvalitu zásadní a je potřeba její výrobě věnovat zvláštní pozornost ve všech detailech. Výběr vhodné sítoviny, správného postupu při napínání, výběr vhodného typu emulze, způsobu vrstvení, osvitu, použití vhodné tiskové a čistící chemie, atd.


 SC šablony (analog nebo CTS)

Některé sítotiskové provozy to řeší tak, že se soustředí pouze na tisk a přípravu kvalitní šablony si  pořizují u nás. Je to pro ně jednodušší a levnější, než provoz vlastní napínárny a šablonárny s kvalitním  vybavením a kvalifikovaným personálem. Pro tyto zákazníky umíme vytvořit takové dodací podmínky,  které odpovídají jejich způsobu plánování výroby. Není výjimkou, že objednanou šablonu expedujeme ještě ten samý den.


                                                         
Výrazným kvalitativním zlepšením při výrobě sítotiskových šablon je technologie digitálního osvitu CTS   (Computer To Screen), kterou vidíme v praxi čím dál častěji. Použití digitálního osvitu má řadu výhod a přispívá velkým dílem k opakovatelné kvalitě výroby šablon. Více na www.computer2screen.cz.

Nevýhodou je pořizovací cena tohoto složitého zařízení, která pro mensí provozy může být vysoká.   Proto nabízíme CTS šablony jako službu a tím naši zákazníci mohou využívat výhod technologie CTS hned a bez počáteční investice.

 

SC – technologický audit

Když charakter výroby neumožňuje dodavatelské dodávky šablon, nebo alespoň jejich napínání, využívají naši zákazníci služby, kterou nazýváme technologický audit a provádíme ho zdarma. Je to odborné posouzení zavedené praxe výroby šablon a tisku. O technologický audit nás zákazníci požádají, když řeší potíže s kvalitou, když zavádějí nový projekt anebo jen preventivně, aby se ujistili o správných postupech svých pracovníků. Výstupem je zpráva s případným návrhem vhodných opatření.


SC – školící centrum

Najít na trhu práce kvalifikované pracovníky pro výrobu šablon je nereálné, a tak jsme připravili školící   centrum, kde pro naše zákazníky školíme a trénujeme jejich pracovníky. Alespoň základní znalost teorie  umožní pochopit a zvládnout správnou praxi ve výrobě a kontrole kvality sítotiskových šablon. Pro   Střední školu grafickou v Brně jsme takto úspěšně realizovali již celý vzdělávací cyklus a nyní připravujeme další. Podle potřeby provádíme také tréninky a školení přímo u zákazníka na jeho zařízení.

Pomáháme našim zákazníkům se sítotiskovými provozy již více jak čtvrt století a během té doby se velmi často setkáváme se zažitými nesprávnými postupy, které zákazníkům nepříjemně komplikují kvalitu při tisku, ale jejíž odstranění je často velmi jednoduché a snadné. Můžete kontaktovat přímo SC Senior Technologa a zakladatelku naší firmy Alenu Popelkovou a poradit se, jak můžeme podpořit sítotiskový provoz u vás.


Autor článku: Michal Popelka