Kdy použít kolaborativního robota?

21. 02. 2019

Cobot – kolaborativní robot, který dokáže spolupracovat s člověkem je velmi lákavá představa. Technicky to dnes již není problém. FANUC má celou řadu „zelených“ průmyslových robotů, tedy cobotů, jenž jsou vybaveni pokročilými bezpečnostními funkcemi, které eliminují riziko poranění člověka. Proč tedy nejsou ve všech aplikacích používání coboti, ale „jen“ standardní průmysloví roboti, kteří musí mít okolo sebe nákladné oplocení, či jiný spolehlivý bezpečnostní systém?


Kdo zodpovídá za bezpečnost pracoviště?

Klíčem pro výběr vhodného robota pro integraci je posouzení bezpečnosti celého integrovaného řešení. Zodpovědnost za provoz takového robotizovaného pracoviště má provozovatel, a tedy osobní zodpovědnost na sebe bere přímo jednatel. Stane-li se úraz, je jednatel společnosti zodpovědný za dodržení všech bezpečnostních norem. A tady je háček pro integraci cobotů. V EU zatím nemáme legislativu, která by specifikovala, co je potřeba dodržet pro vytvoření bezpečného kolaborativního pracoviště. Je jen na provozovateli – jednateli, aby se před případným soudem obhájil a vše prokázal. Bohužel nestačí žádný certifikát o bezpečnosti robota, chapadla. Právně to jsou „jen“ neúplná zařízení určená pro zabudování.  Rozhodující je posouzení až v rámci konečné integrace. Jsou sice k dispozici určitá doporučení ISO/TS, která ale zatím nemají právní váhu, a tak nepomohou příliš ochránit provozovatele před zodpovědností za následky případných úrazů.Peníze jsou až na prvním místě

Je zde ještě ekonomické hledisko. Kolaborativní robot má sofistikované bezpečnostní funkce, které zvyšují jeho cenu. Jeho produktivita je nižší, protože se nemůže pohybovat takovými rychlostmi. Když k vyšší ceně a menší produktivitě přidáme právní riziko z případného úrazu, je jasné, proč dnes je bohužel častější použití standardního výkonného průmyslového robota s bezpečnostními prvky dle příslušné legislativy.


Standardní průmyslový robot FANUC i bez oplocení

FANUC má ve svých robotech funkci FANUC DCS. Tato funkce je certifikovaná na bezpečností úrovni. Garantuje omezení rychlosti robota a dokáže také bezpečně omezit pracovní prostor robota. V praxi to umožňuje přiblížit bezpečnostní oplocení blíže k robotu a šetřit tak místo. Reakce robota lze zrychlit tak, že bezpečné zastavení je garantováno třeba jen na 20 mm! To opět šetří místo potřebné pro vytvoření bezpečného robotického pracoviště, anebo umožňuje vytvořit aplikaci i bez oplocení!


Jak vytvořit kolaborativní pracoviště?

Přes všechny uvedené překážky lze pracoviště s kolaborativními roboty vytvořit. Bezpečnost je v takovém případě zajištěna tím, že cobot disponuje jen malými silami a malými rychlostmi, chapadlo i vlastní manipulovaný předmět netvoří pro člověka nebezpečí, protože nemají ostré hrany, mají nízkou hmotnost, nic se nesvírá, vše se pohybuje v bezpečné vzdálenosti od hlavy, očí a krku.

Určitě je mnoho příležitostí, kde kolaborativní pracoviště přinese provozovateli nemalé výhody. Jak se zdokonaluje technika pro kolaborativní pracoviště, vyvíjí se i potřebná legislativa. Dá se očekávat, že aplikace cobotů bude stále jednodušší, a tedy i častější.


Kontaktujte nás pro konzultaci jak vytvořit kolaborativní pracoviště ve vašem provozu.


Autor článku: Michal Popelka