NANOVIS – čištění bez ředidel

24. 01. 2017

Společnost Nanovis chce přispět k současnému světovému trendu a budoucí generaci zachovat čisté a zdravé životní prostředí. Proto věnuje všechnu energii a dlouholeté zkušenosti v oblasti povrchových úprav k řešení náročných čisticích procesů. V úzké spolupráci se svými zákazníky neustále pracuje na vývoji technologií a produktů, aby čistící procesy nepřátelské k životnímu prostředí a lidskému zdraví, mohly být co nejdříve nahrazeny čistícími procesy ekologickými, čistými a efektivnějšími.

 

Technologie


TechnologieOptimální výsledky čištění s minimální spotřebou elektrické energie. Je využíván patentovaný postup aktivace čističe v řádech nanometrů, kdy pomocí cíleného působení elektrického proudu dochází ke stimulaci čisticích částic obsažených v čisticím prostředku. Tyto po aplikaci proniknou vrstvou barvy a tím ji oddělí od znečištěného povrchu. Částice se opět vrátí do klidového stavu, jakmile je jejich energie rozptýlena. Původně znečištěný povrch zůstane očištěn od barvy. Stačí jen zbytky čisticího prostředku sfouknout stlačeným vzduchem z povrchu zpět do nádoby a povrch osušit.

 

Čisticí kapalina

Čisticí kapalinaKomplexní inovativní čisticí systém Nanovis používá zvláštní čisticí prostředky vyvinuté v Nanovisu. Jsou vždy přizpůsobené pro zařízení a aplikaci. Jejich účinnost vzniká elektrickou aktivací nanočástic. Na rozdíl od běžně používaných čističů obsahujících VOC (Volatile Organic Compounds – je anglická zkratka pro skupinu těkavých organických sloučenin) mají čističe Nanovisu zásadní výhody, jako vysoký bod vzplanutí a jsou ekologicky udržitelné. Protože se neodpařují, tak v čisticím zařízení neubývají. Svou čisticí sílu neztratí ani po mnoha letech. Čisticí roztok je plně recyklovatelný v integrovaném recyklačním zařízení, a proto odpadají časově náročné práce pravidelné výměny čisticího prostředku a jeho drahá likvidace.

 

Recyklace

RecyklaceKomplexní inovativní čisticí systém Nanovis obsahuje recyklaci čisticího roztoku. Barva odstraněná z čištěného povrchu se při čištění dostane do čisticího roztoku, ze kterého je odstraněna pomocí adsorbentu (adsorbce – fyzikální jev hromadění rozpustných látek v kapalině na pevné látce adsorbentu). Tato recyklace čisticí kapaliny je integrována přímo do zařízení. Čisticí lázeň není potřeba nákladně a pracně vyměňovat ale může být používána po neomezenou dobu. Když dojde k nasycení adsorbentu částicemi odstraněné barvy, jednoduše jej vyjmete z recyklační nádoby v podobě suchého koláče.

 

 

Zařízení

Komplexní inovativní čisticí systém Nanovis zahrnuje čisticí zařízení konstruována pro optimální využití čisticí kapaliny a její recyklace. Aby byla zajištěna trvalá kvalita, jsou použity výhradně prvotřídní komponenty a materiály. Díky systému provozovaného v podtlaku lze NANOCLEANER umístit přímo do výrobní haly. Protože není potřeba odsávání a zařízení má nízkou spotřeba el. energie jsou dosaženy velmi nízké provozní náklady. Jsou k dispozici automatická mycí zařízení pro tampotiskové provozy ve 3 velikostech a automatická zařízení pro flexotiskové provozy také ve 3 velikostech. Novinkou je jednoduchý ruční mycí pult, vhodný pro malé tiskové provozy.

 

Výhody

Recyklace – jedna čisticí lázeň na mnoho let, bez nutnosti výměny a nákladů na likvidaci

Bez ředidel, bez zápachu, bez odsávání – bez vysokých nákladů na ohřev či chlazení vyměňovaného vzduchu

Ocenění – Poznejte a ověřte důvody, proč tato technologie získala řadu prestižních ocenění.

Reference – Vyzkoušejte si sami to, co již používá mnoho progresivních firem.

 

NANOVIS HC-1000 – pult pro ruční čištění

Nanovis_Handreinigungsgeraet_HC_1000_FrontBezzápachový čisticí pult s integrovanou recyklací. Přímo vedle tiskového pracoviště probíhá účinné ekologické čištění speciální čistící kapalinou. Průtokovým štětcem či v namáčecí zóně lze snadno odstranit UV barvy, ředidlové barvy jednosložkové či dvousložkové barvy z jakýchkoliv předmětů. Bez nutnosti odsávání a výměny mycí kapaliny získáte ekologické řešení čištění pro váš tiskový provoz. Bez VOC, bez likvidace použitého čističe, bez nutnosti odsávání a nákladů na provoz vzduchotechniky budete čistit šetrně pro lidské zdraví, životní prostředí a s nižšími náklady.

 

 

Nanocleaner řady NWC – automatické čištění pro flexotisk

NWC_800_OffenAutomatické čistící zařízení s integrovanou recyklací čisticí kapaliny pro flexotiskové procesy. Efektivně a pečlivě čistí odnímatelné části otevřených a uzavřených dílů flexotiskových strojů, jako jsou zásobníky inkoustu, plnící válečky, stěrky válce, stírací nože, atd. s minimálním tlakem při ostřiku. Míchací lžíce, tmely a další drobné předměty vyrobené z většiny běžných materiálů lze také čistit. Výběrem jednoho ze dvou mycích programů lze jemně odstranit uv vytvrditelné a ředidlové flexografické barvy všech aktuálně známých výrobců. Čisticí prostředek byl vyvinut zejména pro flexotiskové barvy. Proces čištění probíhá zcela automaticky, zatímco se obsluha může soustředit na jiné úkoly.

 

 

Nanocleaner řady NC – automatické čištění pro tamponový tisk

????????????????????????????????????

Automatické čisticí zařízení s integrovanou recyklací čisticí kapaliny pro tampotiskové provozy. Komplexní řešení pro důkladné a efektivní čištění klišé, barevníků, špachtlí, stíracích nožů a podobného příslušenství. Čisticí kapalina byla vyvinuta zejména pro tamponové barvy. 1-složkové a 2-složkové barvy všech výrobců jsou pečlivě a rychle odstraněny. Proces čištění probíhá zcela automaticky a obsluha se může soustředit na jiné úkoly.

 

 

 

Naše firma si pro vás připravila novinku a tou je možnost zakoupení samotné čisticí kapaliny v litrovém balení pro využití ve vašich provozech. Kapalinu můžete využít jednorázově na očištění špinavých nástrojů a po té vyhodit, další možností je kapalinu po několika použití nechat recyklovat v naší firmě na stroji NANOVIS HC-1000, nebo je také možné využít kapalinu v dvoukomorovém čistícím systému a po té opět nechat u nás recyklovat.

 

Michal Mašek

Autor článku: