Pomocné prostředky pro UV sítotiskové barvy Marabu

21. 02. 2017

UV sítotiskové barvy se v posledních letech staly více a více populární a jsou používány pro mnoho grafických a průmyslových aplikací. Vytvrzování UV barev je založeno na radikálovém mechanismu a velmi složité polymerační reakci. Přidání dalších pomocných prostředků a aditiv by proto mělo být velmi promyšlené a omezené na doporučené množství, aby se zabránilo negativním vlivům na vytvrzování. Přinášíme tedy přehled pomocných prostředků a informace o nich.

 1. UV vytvrzování

Obecně platí, že dobré vytvrzení UV vždy závisí na kvalitě barvy a sušícím zařízení. Pro daný účel je třeba provést nejprve kontrolu UV zařízení, až poté příp. upravit barvu pomocnými prostředky.

Sledované parametry:
– stav UV lampy (životnost < 1000 hod)
– stav reflektoru, čistota
– správná lokalizace dopadajících UV paprsků a vzdálenost mezi výbojkou a potištěným materiálem
– kontrola rychlosti a plynulosti pásu

Pro krycí (více pigmentované) odstíny doporučujeme UV jednotku se dvěma lampami. Výjimkou jsou vícebarevné tiskové stroje používané např. pro tisk na CD, trojrozměrné předměty nebo etikety, nebo pokud mají lampy výkon min. 120 W/cm (300 W/palec). Každý barvový film by měl být zcela vytvrzený (zesíťovaný), na základě 80% metody, a musí projít mřížkovým testem a tesa testem přímo po vytvrzení a ochlazení na pokojovou teplotu.

 1. Urychlení UV vytvrzení

Existují různé způsoby urychlení vytvrzení UV barvy:
a) Změna druhu barvy s vyšší rychlostí vytvrzení. Podrobnější informace naleznete v technickém listu UV barvy.
b) Přídavek 10-20 % speciálního pojiva sníží kryvost barvy, zvýšení reaktivity UV barvy
c) Přídavek 3-5 % UV-ředidla sníží viskozitu barvy, což vede ke snížení tloušťky vrstvy barvy a mnohem snazšímu vytvrzení. Některá UV ředidla jsou vysoce reaktivní a mohou také obsahovat fotoiniciátory, které navíc zvyšují rychlost vytvrzení.
d) Pokud je nutné zvýšit pouze reaktivitu, doporučujeme pouze přídavek UV urychlovače.

Urychlovač UV-B 1
UV-B 1 je fotoiniciátor, který může být přidán a homogenně vmíchán do barvy v koncentraci 0,5-2 %. UV-B 1 nezpůsobuje žloutnutí ani zkrácení životnosti. Zvyšuje reaktivitu barvy a současně zlepšuje adhezi díky lepšímu vytvrzení.
Urychlovač UV-B 2
UV-B 2 zvyšuje reaktivitu fotoiniciátorů, které jsou již součástí barvy. Zlepšuje rychlost vytvrzování barvy a současně zvyšuje stupeň lesku, tvrdost povrchu a tedy voděodolnost natištěného barvového filmu. UV-B 2 se do barvy přidává v množství 1-4 % hmotnosti, nezpůsobuje žloutnutí barvy ani zkrácení životnosti.

Urychlovač UV-B 3
UV-B 3 urychluje reaktivitu barvy UVCP. Může být přidán a homogenně smíchán s barvou v koncentraci 1-4 %. UV-B 3 nezpůsobuje žloutnutí ani zkrácení životnosti.

Urychlovač UV-B 4
UV-B 4 zvyšuje reaktivitu LED-vytvrditelných barev. Může být přidán a homogenně smíchán s barvou v koncentraci 1-4 %. UV-B 4 nezpůsobuje žloutnutí ani zkrácení životnosti.

Urychlovač UV-B 5
UV-B 5 zvyšuje rychlost vytvrzování barvy a současně zvyšuje stupeň lesku, tvrdost povrchu a tedy voděodolnost natištěného barvového filmu. UV-B 5 se do barvy přidává v koncentraci 0,5-4 % hmotnosti. Nezpůsobuje žloutnutí ani zkrácení životnosti.

 1. Viskozita

d00160_marabu_100000000Viskozita popisuje, jak je barva řídká (nízko viskózní) nebo hustá (vysoce viskózní). V závislosti na aplikaci a segmentu může být barva upravena použitím ředidla (nižší viskozita) např. pro rotační sítotisk nebo zahuštěná (vyšší viskozita) pro tisk na optické disky.

Vhodné ředidlo ke snížení viskozity barvy se obvykle přidává v koncentraci 1–5 %.

Základní odstíny jsou vždy připraveny k tisku s relativně podobným nastavením viskozity, kromě dvou výjimek:
– díky vysokému obsahu pigmentů v bílé, krycí bílé a dalších krycích odstínech je viskozita vždy vyšší než u ostatních odstínů
– rastrové barvy mají vyšší viskozitu než základní odstíny kvůli zajištění ostrosti bodu

Ředidlo UVV 1
UVV 1 je směs monomeru a fotoiniciátoru. Přídavkem se sníží viskozita a současně zvýší reaktivita barvy.

Ředidlo UVV 2
UVV 2 je čistý monomer, který snižuje viskozitu barvy.

Ředidlo UVV 3
UVV 3 je směs vysoce reaktivního monomeru (bez HDDA) s fotoiniciátorem. Přídavkem se sníží viskozita a současně zvýší reaktivita. Lepším zesítěním lze dosáhnout také vyšší chemické a mechanické odolnosti.

Ředidlo UVV 5
UVV 5 je monomer bez HDDA, který snižuje viskozitu barvy, může zvýšit flexibilitu.

Ředidlo UVV 6
UVV 6 je směs monomerů, přídavkem se sníží viskozita a může zvyšovat flexibilitu barvy

Přídavek výše popsaných ředidel nemá vliv na žloutnutí barev.
Upozornění: Neúplně vytvrzený barvový film má tendenci silně zapáchat.

 1. Tixotropie

d00185_marabu_100000000Pojmy reologie a tixotropie popisují vlastnosti při tečení barvy. Každá série barvy je optimalizována vzhledem k jejímu plánovanému použití, ale může být upravena přídavkem vhodného pomocného prostředku.

Zahušťovač UV-TA 1
Přidáním 0,1–0,5 % tekutého zahušťovacího prostředku se zvýší tixotropie barvy a zlepší ostrost hran jemných detailů. UV-TA 1 může být používán v kombinaci se zahušťovacím prostředkem STM.
Upozornění: může být používán pouze s vybranými typy UV barev, viz. technický list.

Zahušťovací prostředek STM
STM je zahušťovací prostředek ve formě prášku, který výrazně zvyšuje viskozitu a tixotropii tiskové barvy (zmenší se roztékání). Mechanicky se do barvy vmíchá 1–2 %. Tento prostředek je vhodný při tisku velmi jemných detailů v pozitivním i negativním tisku, při reliéfním tisku (je požadována vyšší vrstva barvy) a při tisku na pórovité (absorpční) materiály, např. nenatíraný papír. STM nesmí být používán do barev určených pro hluboké tažení nebo jiné aplikace vyžadující vysokou flexibilitu.
Je důležité, aby byl prostředek STM homogenně míchán po dobu 5–10 minut pomocí strojního míchacího zařízení nebo shakeru. Toto je důležité pro zachování úrovně lesku barvy. Ruční míchání pomocí špachtle je pro tento účel nedostačující.

 1. Matování

Na rozdíl od ředidlových barev je matování UV barev poměrně obtížné z důvodu 100% podílu sušiny. Bez obsahu těkavých složek nedochází během vytvrzování ke zmenšení vrstvy barvového filmu a v důsledku toho částice matovacího prášku nevystoupí na povrch, kde jinak vytváří matný efekt. Doporučujeme použít matnou barvu řady Ultra Star-M UVSM.

 1. Roztékání barvy

roztékáníBarva obsahuje prostředky pro roztékání, které zabraňují vzniku bublin při pohybu těrky nebo při míchání. Problémy s rozléváním mohou nastat při nastavení příliš vysoké viskozity vzhledem k tiskovým parametrům. Doporučení při řešení problémů s roztékáním barvy:

 • Homogenně promíchat barvu tak, aby obsažené prostředky pro rozlévání byly řádně smíchány
 • Roztékání barvy může být zlepšeno snížením viskozity přidáním 1–5 % ředidla
 • Přídavek 0,5–1,5 % prostředku pro roztékání UV-VM
 • Očištěním potiskovaného materiálu čističem PLR (viz. odstavec 9)

Prostředek pro roztékání UV-VM
Až na několik výjimek může být UV-VM používaný pro všechny typy UV barev s ohledem na následující:

 • UV-VM způsobuje mírné rozmazání laků a obecně snižuje stupeň lesku barvy
 • velké množství UV-VM způsobuje problémy s přídržností u vícebarevných tisků
 • UV-VM nesmí být smícháno s barvami bez silikonu

Tisk na měkčené PVC
Měkčené PVC obsahuje velké množství změkčovadel, které jsou v materiálu chemicky vázány (10–40 %) a pravděpodobně se usazují na povrchu materiálu. To může mít za následek nedostatečné roztékání barvy a možné problémy s přídržností barvy. Jediným řešením pro odstranění nadměrného množství změkčovadla na povrchu materiálu je většinou očištění alkoholovým čističem, např. PLR (viz. odstavec 9).

 1. Pružnost

d00315_marabu_200000000Pro UV barvy neexistují odpovídající prostředky pro změkčení, které jsou k dispozici pro změkčení ředidlových barev. Pružnost může mírně zvýšit přídavek UVV 5 nebo UVV 6. Velmi důležitý je zejména správný výběr barvy.

Porovnání pružnosti:
Velmi pružné  např. UVFM, UVSW
Pružné             např. UVS, UVAR
Méně pružné  např. UVC, UVOD, UVP, UVRS, UVSP, UVSM
Nepružné        např. UVK+

Informace o pružnosti dalších typů UV barev naleznete v technickém listu.

 1. Přídržnost

Přídavek zlepšovače adheze do UV barvy může často zvýšit přídržnost barvy na problematických potiskovaných materiálech a také zlepšit její chemickou a mechanickou odolnost. Maximální přídržnosti a odolnosti lze dosáhnout po 24 hodinách.

Zlepšovač adheze UV-HV 1
– doporučené množství 0,5-2 %
– je vhodný pro natírané papíry, kovy nebo lakované povrchy, není vhodný pro plasty
– může být použitý s barvami UVP a UVS
– doba zpracovatelnosti 8 hod.

Zlepšovač adheze UV-HV 4
– doporučené množství 0,5-4 %
– je vhodný pro tisk na obtížně potiskovatelné povrchy, např. kovy, lakované materiály a některé plasty
– může být použitý s barvami UVP, UVS a  UVSM
– doba zpracovatelnosti cca 2-4 hod

Zlepšovač adheze UV-HV 7
– doporučené množství 1,5-10 %, v závislosti na odstínu barvy
– je vhodný při tisku na sklo, po tisku je nezbytné sušení při 130 °C, 30 min
– může být použitý s barvou UVP
– doba zpracovatelnosti cca 8 hod.

Zlepšovač adheze UV-HV 8
– doporučené množství 2-4 %, v závislosti na odstínu barvy
– je vhodný pro tisk na sklo a kovy
– může být použitý s barvami UVGO a UVGL
– doba zpracovatelnosti cca 8 hod.

Pozn.: V závislosti na produktu a přidaném množství lze nejlepších výsledků dosáhnout po 12-24 hod.

Hot Stamping UVGLProstředek pro horkou ražbu UV-HS 1
– doporučené množství do 10 % s primery UVGL
– umožňuje horkou ražbu při nižších teplotách

Prostředek UV-SA 1
– doporučené množství do 0,3-1 %, konkrétně pro tisk obalů
– UV-SA 1 trvale zvyšuje stabilitu povrchu. Vytváří hladší povrch, což vede k vyššímu stupni lesku a lepší otěru odolnosti
– není omezený dobou zpracovatelnosti, nicméně mohou nastat problémy s přídržnosti při přetisku

Tužidlo H 1
– doporučené množství 2 % do UVSM pro zlepšení přídržnosti
– doba zpracovatelnosti 6-8 hod.

Tužidlo H 2
– doporučené množství 2-4 % do UVGX pro zlepšení přídržnosti a odolnosti
– doba zpracovatelnosti 6-8 hod.

Tužidlo H 3
– doporučené množství 2-4 % pro zlepšení přídržnosti a odolnosti barev UVC, UVK+ a UVPHR
– doba zpracovatelnosti 6-8 hod.

Obecné informace o tužidlech
Všechna tužidla jsou citlivá na vlhkost. Proto musí sušící proces proběhnout při nejnižší možné vlhkosti během prvních 24 hodin, jinak část tužidla zreaguje s vodou místo barvy. Také při skladování musí být zabráněno jakémukoliv kontaktu tužidla s vlhkostí (po použití musí být obal dokonale uzavřený!). Nejlepších výsledků lze dosáhnout po 24 hodinách.

 1. Předúprava

Průmyslové utěrky Lorika 3Mnoho materiálů, jako např. měkčené PVC nebo podklady lakované mokrou nebo práškovou barvou jsou skrytě kontaminované aditivy nebo změkčovadly. Tato kontaminace může působit jako separační vrstva a vést k problémům s přídržností v důsledku nedostatečného kontaktu mezi tiskem a potisk. materiálem.

Čistič na plachty PLR
Při použití tohoto jemného čističe na bázi alkoholu mohou být nečistoty odstraněny hadříkem namočeným v PLR, často to vede také ke zlepšení přídržnosti barvy. Doporučujeme občasnou výměnu hadříku.

 

 

Závěr

Kromě pravidelného přídavku ředidla nebo tužidla by se další úpravy barvy pomocnými prostředky měly dobře uvážit. Pozitivního účinku pomocných prostředků lze dosáhnout pouze v případě jejich použití v přiměřeném množství. Čtěte proto prosím vždy technické listy, kde jsou doporučená množství uvedena. Tyto hodnoty jsou váhová procenta, nikoliv objemová. Nadměrné množství bude mít ve většině případů negativní efekt na výsledný tisk a povede k problémům s roztékáním nebo ztrátě adheze, zejména při přetisku. Z těchto důvodů je přesné odvažování nezbytností.
Jakýkoliv přídavek pomocného prostředku změní vlastnosti dané barvy. Proto jsou vždy nutné předběžné zkoušky.

Miluše Bodejčková

Autor článku: