Proč zkušený tiskař neumývá síta acetonem či ředidlem?

30. 05. 2018

Kdo vlastně ještě dnes čistí síta acetonem? Asi většina těch co mluví o acetonu, myslí možná směs ředidel dodávanou pod názvem ředidlo C 6000. V této směsi ředidel je acetonu 10-20%. Nejvíce je ve směsi zastoupen toluen (více jak 30 %). Hledisko ochrany zdraví a životního prostředí je ale jen část problému.

 

Účinnost čištění

 

Aby bylo čištění účinné, potřebujete dobré rozpouštědlo, které dobře rozpustí zbytky barev na sítu, ale přitom poskytne dostatek času vyplavit a utřít rozpuštěné nečistoty. S tím souvisí rychlost odpařování. Pokud se čistič odpaří dříve, než jej stačíte vyčistit, rozpuštěná barva v sítě znovu zaschne v podobě drobných částeček barvy mezi vazbovými body tkaniny. To se projeví při opětovném použití síta zhoršeným průchodem barvy a  případnými „duchy“ v rastrech a plochách. Rychlost odpařování způsobuje také větší spotřebu ředidla než při použití profesionálního čističe. S tím související kvalita ovzduší na pracovišti a o zatěžování životního prostředí ani raději nemluvme.

 


Nebezpečí vznícení

 

Další nebezpečí je z rychlého odpaření plynoucí nebezpečí vznícení. Bod vznícení čističe C 6000 je ‑ 8°C. Čistý aceton má ještě nižší bod vznícení  -18°C. Nejpoužívanější profesionální čistič KIWOCLEAN® LM642 je mnohem bezpečnější z pohledu rizika požáru, protože má bod vznícení 34°C.


Náklady čištění

 

Cena acetonu na trhu je cca 67Kč/litr. Ředidlo C6000 má cenu okolo 65Kč/litr. Profesionální čističe řady KIWOCLEAN® mají cenu od 70Kč/litr do 120Kč/litr, ale spotřeba je díky pomalému odpařování nižší.

 

Po tisku čištění sít acetonem nebo ředidlem:

·         Je méně účinné

·         Je nebezpečné

·         Není levnější

 

 

Hledisko ochrany zdraví a životního prostředí

 

Použití čističe vytváří výpary s látkami škodícím zdraví i životnímu prostředí. O to důležitější je správný výběr čističe.  Naše doporučení tedy je nejprve ve spolupráci s našimi techniky vytipovat nejvhodnější prostředek z řady KIWOCLEAN® a to podle toho, jakým typem barvy tisknete nejvíce. V široké nabídce čističů KIWO  jsou také méně agresivní čističe vhodné na běžné jednosložkové barvy, čističe vhodnější při tisku dvousložkovými barvami a speciální čističe na tisková média na vodní bázi a další.


 


Odsávání výparů

 

Pracoviště pro čištění můžete vybavit naši filtrační jednotkou, ke které máme v nabídce velký výběr odsávacích boxů, jenž zabrání šíření výparů. Filtrační jednotku vám vybavíme filtrem sestaveným přesně podle obsahu nebezpečných látek. Vyčištěný vzdych od nebezpečných látek filtrační jednotka vrací zpět na pracoviště.

Autor článku: Ing. Michal Popelka