SEFAR Glassline

13. 01. 2016

Sklo je velmi krásný a mnohostranně využitelný materiál, který z hlediska dekorování rozdělujeme do čtyř skupin. A to na autosklo, stavební sklo, sklo pro domácnost a bílé zboží a duté sklo. Podle tohoto rozdělení také obvykle volíme vhodné typy a hustoty tkaniny.

Autoskla

Pic 01

Potisk okrajů skla a vyhřívání zadního skla

 

Na autosklech je několik různých druhů tisků. Podle toho volíme i tkaninu pro vyhřívání zadního skla ze sortimentu SEFAR® GLASSLINE 77-48Y PW, která zaručuje konstantní kvalitu tisku také při vysokých nákladech.

Pro maskování hran skel volíme také SEFAR® GLASSLINE 77-55Y PW, se kterou docílíme tisky s vysokou hustotou barvy pro optimální ochranu proti světlu.

Pro typová označení skel použijeme SEFAR® GLASSLINE 120-34Y PW pro precizní reprodukci jemného písma.

Sklo jako architektonický prvek

Pic 02

Sklo se uplatňuje jako architektonický prvek v různých aplikacích. Může tvořit fasádu budov. V tomto případě se obvykle uplatňuje tkanina FAR® GLASSLINE 68-55W PW, která garantuje vysokou hustotu barvy a stejné polohy tisků.

V interiéru se sklo uplatňuje jako prvek pro dělení prostoru, jako výplně dveří a podobně. Pro tyto aplikace je nejvhodnější SEFAR® GLASSLINE 61-64W PW pro homogenní plošné potisky s ostrými hranami tisku.

Zvláštní kapitolou interiérového skla jsou sprchové kouty. Zde se nejčastěji uplatňuje SEFAR® GLASSLINE 51-64W PW pro speciálně vysoké vrstvy past a ostré hrany tisku.

U tzv. bílé techniky se sklo uplatňuje také různě. Skleněná mohou být celá kuchyňská dvířka, ale především dvířka spotřebičů. Zde je obvykle nejvhodnější SEFAR® GLASSLINE 77/195-55W PW Pro maximální krytí barev při maskovaní okrajů u dveří například trouby.

Další oblastí aplikace je potisk ovládacích panelů (například sklokeramických varných desek). Tyto tisky jsou jemnější a kladou na sítovinu zcela odlišné požadavky. Obvykle se zde uplatňuje SEFAR® GLASSLINE 120/305-34Y PW, která zaručí optimální krytí barvy a ostré hrany ovládacích prvků.

Duté sklo představuje na jedné straně obalové sklo, na druhé potom je to potisk speciálních nádob pro zdravotní techniku a potisk flakonů. U těchto výrobků bývají požadavky velmi specifické a při volbě sítoviny se řídíme typem použitých barev a jemností motivu.

I v případě sítovin ze sortimentu SEFAR® GLASSLINE zohlednila firma Sefar požadavky napínacích služeb na jejich kvalitu a vlastnosti. Jednoduché a spolehlivé napínání. Napínací služby požadují především, aby sítovina splňovala následující požadavky: jednoznačné a zřetelné označení chyb, aby byla dostupná v širokém sortimentu s trvale vysokou kvalitou, aby bylo možná zajistit konstantní napnutí u všech velikostí rámů. Splnění všech těchto požadavků spolu s pečlivou prací napínacích služeb znamená málo odmítnutých napnutých rámů od zákazníků.

Z pohledu výroby šablon je nezbytné bezproblémové ovrstvení, použitelnost všech na trhu dostupných emulzí, možnost rychlé expozice a dobrá adheze šablon, které zaručují kopie s ostrými hranami.

Při tisku je důležitá kvalita šablon, která zaručí, že nedochází k prostojům tiskových strojů. Samozřejmostí je také vysoká odolnost šablon při velkých nákladech a vysoká kvalita tisku. Vzhledem k často náročným tiskům je potřebná dobrá přesnost polohy tisků (např.: oboustranný potisk na velkých sklech).

 

Vlastnosti sítovin v přehledu

Pic 04

Hloubka a vyvážené protažení v osnově a útku

 

Všechny tkaniny sortimentu SEFAR® GLASSLINE zaručují při napínání a výrobě šablon snadno reprodukovatelné napínací hodnoty, vysoké hodnoty napnutí u všech velikostí rámů, ekonomickou a spolehlivou výrobu šablon.

Při tisku zaručují konstantní vrstvu barev/ past, konstantní vysokou kvalitu tisku a perfektní soutisk.

Všechny tyto vlastnosti zaručuje nejen perfektní příze, mnohaletá zkušenost při tkaní, ale také následná povrchová úprava tkaniny. Díky této úpravě je zvýšena adheze šablonových materiálů ke tkanině. To zaručuje reprodukci i nejjemnějších detailů, ale i dlouhou životnost šablony.

tkanina

SEFAR® GLASSLINE 77/195-55W PW                  Neupravená sítovina 77/195-55W PW

 

Tabulka maximálních hodnot napnutí

Graf

Fadenzahl – počet vláken Nominaler Garndurchmesser – nominální průměr vlákna

 

Sítoviny SEFAR® GLASSLINE představují speciální výrobek vyrobený pro nekompromisní kvalitu ve všech tiskových formátech, pro nejvyšší efektivnost při potisku skla, v širokém sortimentu, spolehlivý a bezpečný.

Sítoviny SEFAR® GLASSLINE jsou nabízeny ve velkém sortimentu. Naši technici vám rádi poradí s výběrem nejvhodnějšího typu pro vaše specifické tiskové zakázky.

Autor článku: