x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

Historie

Tamponová tisková technika má kořeny v tiskové technice, používané už před mnoha desítkami let ve švýcarském hodinářském průmyslu k potiskování hodinkových ciferníků ručními želatinovými tampony. V principu je to nepřímá metoda tisku z hloubky v kombinaci se suchým ofsetem, při které váleček plní barvou fotochemicky vyleptané ploché klišé – tiskovou formu. Naplněné klišé se pak setře ocelovou stěrkou, aby barva zůstala pouze na vyleptaných místech. Tato barva se potom nabere na tampon z velmi pružného silikonového kaučuku, kterým se přenese na potiskovaný předmět.

Zejména automobilní a elektrotechnický průmysl začal používat tamponový tisk ve větším měřítku. Ukázalo se totiž, že některé výrobky ani jiným způsobem dekorovat nebo potisknout nejdou a proto se objevila řada nových značek strojů a barev, které v Česku dosud nebyly známy. Tamponovým tiskem se začaly vybavovat kromě výrobců reklamy také skláři, mikroelektronika, a také mnoho lisoven umělých hmot, které velmi brzo zjistily, že jejich výrobek může mít s potiskem mnohem vyšší cenu.

 

Výrobky, u nichž nachází tamponový tisk nejčastější použití:

Hračky, autopříslušenství, spotřební elektronika, elektrotechnické a elektronické díly, psací potřeby, fotografické přístroje, potřeby pro domácnost, spotřebiče pro domácnost, sportovní nářadí, kosmetika, obalová technika, reklamní výrobky, obuvnické výrobky, klávesnice, nářadí, osvětlovací tělesa, hodiny, stupnice, textilní galanterie, armatury, optické přístroje, zapalovače, lékařské přístroje, zbraně, munice, školní potřeby, keramika, sklo, příbory, nábytkové kování aj.

 

Technika tamponového tisku

Tvar, velikost a pružnost tamponu je určující pro použití této metody tisku. Tampon se při vhodném tvaru dostane všude, dokáže tisknout na zcela zakřivené plochy, může se odvalovat, tisknout před sebe nebo pod sebe, tiskne například na dno popelníku nebo krabičky, válcové a kuželové plochy, natiskne s vysokou přesností leptací meandry pro mikroelektroniku, má vysokou kadenci tisku, lze tisknout několik různých součástek několika tampony současně do různých míst a na zcela nesouvisející plochy, lze tisknout několik různých barev současně a mnoho jiných specialit, které žádná jiná technika nedokáže.

 

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT


Stále se setkáváme s množstvím dotazů, jak zamezit různým vadám tamponového tisku. Jako každá jiná tisková technika má i zdánlivě jednoduchý tamponový tisk svoje pravidla, která je nutné dodržet pro dosažení dobrého výsledku. Je třeba například vědět, že tamponové barvy jsou speciální receptury a není mnoho výrobců, kteří se vývojem takových barev zabývají, spíše se setkáváme s tím, že sítotiskové barvy, někdy i včetně ředidel, jsou vydávány za tamponové. Abychom alespoň trochu pomohli snížit vaše možné problémy při tamponovém tisku, otiskujeme soubor doporučení pro řešení problémů, který je sestaven na základě zkušeností jednoho z nejlepších výrobců tamponových barev na světě, německé společnosti MARABU. Doufáme, že vám budou k užitku.

 

PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ
Tampon nepřebírá barvu  Mastný nebo nový tampon   Tampon odmastit  
  Příliš hustá barva  Naředit barvu 
  Stírací nůž vybírá barvu   Nůž naklonit více ke kolmici 
  Zaschlá barva na klišé  Vyčistit klišé ředidlem 
  Malá hloubka leptu  Zhotovit nové klišé 
  Malé rastrové body  Zhotovit nové klišé 
  Tampon je plochý   Použít jiný tampon 
  Tampon je porézní – opotřebovaný  Použít nový tampon 
Tampon neodevzdává barvu  Barva na tamponu je zaschlá   Použít pomalejší ředidlo TPV 2  
  Potiskovaný materiál je mastný   Odmastit materiál  
  Tampon je plochý    Použít jiný tampon  
  Tampon je porézní – opotřebovaný  Použít nový tampon  
  Pracovní cyklus je dlouhý  Seřídit chod stroje  
  Vysoká teplota pracoviště  Optimum 18–22ºC 
  Velká hloubka leptu    Zhotovit nové klišé  
  Pracovní takt je rychlý   Seřídit chod stroje  
  Mnoho zpomalovače  Připravit novou barvu  
  Pomalá (sítotisková) barva  

Použít tamponovou barvu

Barva „tahá“ vlákna   Ektrostatický náboj   Zvýšit vlhkost vzduchu nad cca 60 %,nebo zvážit technická opatření pro neutralizaci elektrostatického náboje  
  Barva je příliš hustá  Barvu naředit  
  Tampon je plochý   Použít jiný tampon  
  Velká hloubka leptu  Zhotovit nové klišé  
Tisk je neostrý (zamlžený)   Ektrostatický náboj  Zvýšit vlhkost vzduchu nad cca 60 %, nebo zvážit technická opatření pro neutralizaci elektrostatického náboje 
Tisk je neostrý  (u okrajů zvlněný)   Tampon je plochý, neovaluje se  Použít jiný tampon nebo změnit polohu tamponu oproti motivu  
Tisk je porézní  Tampon je měkký  Použít tvrdší tampon  
  Tampon je plochý  Použít jiný tampon 
  Barva je příliš hustá   Barvu naředit 
  Plochý lept na klišé   Zhotovit nové klišé 
  Potiskovaný materiál je mastný   Odmastit materiál  
Tisk nekryje  Plochý lept na klišé  Zhotovit nové klišé 
  Podklad je tmavý   Aplikovat dvojtisk  
Barevný odstín neodpovídá  Barva nekryje  Aplikovat dvojtisk  
  Odstín je ovlivněn podkladem  Podtisknout bílou, použít jiný odstín 
Soutisk neodpovídá  Potisk je vždy posunutý  Zkontrolovat předlohu 
  Potisk je posunutý do strany  Zkontrolovat upínání  
  Potisk je posunutý dopředu  Pohyb barevníku vpřed je pomalý, seřídit stroj  
Tisk je zkreslený Potiskovaný materiál je špatně upnutý  Řešit upínání materiálu 
  Vysoká rychlost stroje Seřídit tiskový cyklus  
  Tampon je měkký  Použít tvrdší tampon  
  Tampon je plochý    Použít jiný tampon   
  Tampon má malý objem  Použít vyšší tampon  
  Tampon je špatně upnutý  Řešit upínání tamponu 
  Tampon je roztržený  Použít jiný tampon 
Barva se rozstřikuje   Velká hloubka leptu   Zhotovit nové klišé  
  Barva je přeředěná   Připravit novou barvu 
  Tampon je plochý  Použít jiný tampon 
  Tampon je měkký    Použít tvrdší tampon 
  Elektrostatický náboj   Zvýšit vlhkost vzduchu nad cca 60 %, nebo zvážit technická opatření pro neutralizaci elektrostatického náboje  
Tisk je nečistý   Nůž je tupý nebo křivý   Nůž obtáhnout, vyměnit   
  Potiskovaný materiál je mastný   Odmastit materiál 
  Tampon je měkký  Použít tvrdší tampon 
Tisk má špatnou přilnavost   Potiskovaný materiál je mastný nebo na povrchu zůstal separátor po lisování   Odmastit materiál   
  Součásti z polyolefinů (PE a PP) nepředupraveny    Aplikovat předúpravu (koronovým výbojem, ožehem, použitím primeru P2 apod.)  
  Součásti z POM nebyly po tisku zpracovány  Aplikovat ožeh nebo jinou předepsanou technologii (tepelně) 
  Použit špatný typ barvy  Použít barvu doporučenou pro daný materiál 
Barva se neslévá  Barva je rychlá (zasychá)  Barvu naředit  
  Rychlé ředidlo   Použít pomalejší ředidlo TPV 2  
  Rastrové body jsou velké   Zhotovit nové klišé 
Závady při vícenásobném tisku  Barva se stírá    Ofoukat součásti teplým vzduchem  
  Barva pomalu zasychá    Ofoukat součásti teplým vzduchem  
  Mnoho zpomalovače    Připravit novou barvu  
  Barva se neslévá    Barvu naředit  
  Barva je rychlá (zasychá)   Barvu naředit zpomaleným ředidlem 
  Velká hloubka leptu   Zhotovit nové klišé