Co jsou to pigmenty

5. 05. 2019

Pigmenty jsou barevné substance různého původu a složení.  Ne každá barevná substance je však vhodná jako pigment. Jako pigment jsou použitelné pouze ty substance, které mohou pevně zakotvit na předpokládaném podkladu. Výraz pigment se používá pro nerozpustné částečky barevných substancí na rozdíl od barviv, která jsou rozpustná.


Pigmenty jsou podstatou částí všech barev a to nejen barev tiskařských, ale i barev malířských, nátěrových hmot, někdy jsou také přidávány při výrobě plastů přímo do hmoty k jejímu probarvení. Pro každou aplikaci se používají pigmenty jiné podle požadavků na vlastnosti hotového výrobku. Vždy jsou pigmenty určující pro barevný odstín barvy. Z hlediska kolorimetrického je možné dělit pigmenty na pigmenty černé, bílé a pestré. Černé pigmenty maximálně pohlcují dopadající světlo, bílé pigmenty naopak maximálně odráží světlo. Pestré pigmenty světlo částečně pohlcují a částečně odráží – podle odstínu.


Dále můžeme pigmenty dělit na anorganické a organické. Jako anorganické pigmenty jsou označovány chemické sloučeniny, obvykle oxidy nebo jiné sloučeniny některých kovů. Jejich používání je u některých druhů dnes již omezeno kvůli jejich toxicitě. Mnoho anorganických pigmentů v tiskových barvách bylo již v devadesátých letech minulého století nahrazeno zcela novými pigmenty z organických komplexních sloučenin, jejíchž výchozí surovinou je ropa. Organické pigmenty a především barviva však úplně nová nejsou. Používaly se již delší dobu například při barvení textilu.  Z anorganických pigmentů se stále používá například oxid titaničitý jako bílý pigment. Tato sloučenina není toxická ani nezatěžuje životní prostředí.


Obecně je požadováno, aby pigmenty poskytovaly čisté, jasné a brilantní barevné odstíny. Na pigmenty pro sítotiskové barvy jsou navíc kladeny další požadavky jako odolnost proti vlivům počasí (hlavně UV záření), stálost na světle, ve vodě, odolnost proti migraci apod.  Navíc je důležité, aby bylo možné pigmenty mechanicky zmenšit na dostatečně jemné a dobře dispergovatelné částice, které jednak dobře prochází síťovinou při tisku a také zaručují dostatečnou kryvost barvy.


Částečně od ceny pigmentu se odvíjí cena tiskové barvy. Nejdražší z běžných pigmentů jsou obvykle pigmenty s vysokou stálostí na světle. Pojiva a ostatní přídavné a pomocné prostředky jsou v určitém typu barvy (vhodné pro tisk na určitý podklad, určitou technikou) u všech barevných odstínů více méně stejné.


Autor článku: Alena Popelková