SC opět skvěle obhájilo certifikaci systému řízení jakosti ISO 9001 a ISO 14000

28. 05. 2020

SC chce být pro své zákazníky spolehlivým partnerem, a proto má již od roku 2004 certifikovaný systém řízení kvality podle ISO 9001. Abychom přispěli ke snižování zátěže na životní prostředí řídíme se také normami ISO 14000. 


Nedávno jsme absolvovali 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016, 2. dozorový audit ČSN EN ISO 14001:2016. Cílem auditu bylo posouzení stavu zavedeného systému managementu organizace ve vztahu k požadavkům kriteriální normy, schopnost systému plnit požadavků příslušné požadavky zákonů, předpisů a smluv, hodnocení efektivnosti a schopnosti systému managementu neustále plnit specifikované cíle a identifikaci oblastí potenciálního zlepšování systému managementu. 


Hodnocení auditora bylo následující: „Stručně a přehledně zpracované dokumentace integrovaného systému QMS + EMS, pečlivě udržovaný systém.“

Autor článku: Technologický tým Servis Centra