x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

ISO 9001, ISO 14001

Společnost je držitelem certifikací podle norem ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016. Zavedení managementu těchto dvou norem bylo významným krokem k systematickému směřování společnosti k vyšším kvalitativním cílům. Od počátku přitom platila zásada, kterou jsme vždy prosazovali, totiž, že na realizaci těchto cílů se mají podílet všichni spolupracovníci. Tak se podařilo vytvořit živý a perspektivní systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí.

 

Politika jakosti a environmentu

SERVIS CENTRUM a.s. zabývající se obchodní činností, servisními a poradenskými službami v oboru sítotiskové, tamponové a digitální tiskové technologie vydává své vize a záměry jako svou Politiku do oblasti kvality nabízených služeb a produktů se zaměřením na ochranu životního prostředí.

V souladu s vizemi a podnikatelskými záměry se vedení společnosti zavazuje:

  • sledovat potřeby našich zákazníků, vývoj produktů, technologií na trhu a tyto informace promítnout do všech našich realizovaných činností jako prvku neustálého zlepšování, rozvoje a stability společnosti
  • nastavení řízení realizačních procesů v souladu s řízením lidských zdrojů s cílem zvyšování jejich efektivity
  • motivovat naše pracovníky k odpovědnosti za kvalitu pro zákazníky a společenskou odpovědnost za ochranu životního prostředí
  • snižovat úroveň znečišťování životního prostředí z naší činnosti pomocí uplatňování moderních technologií, investicí do infrastruktury, zvyšováním odbornosti našich pracovníků a osvětovou a poradenskou činnost pro naše zákazníky
  • využívat každé příležitosti a informace ke zlepšení environmentálního profilu, minimalizaci rizik a prevenci před možným poškozením životního prostředí
  • plnit požadavky platné legislativy a jiné oprávněné požadavky zainteresovaných stran (zákazníků, státní správy, kontrolních orgánů). 
>