x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

UV barvy pro sítotisk

Z barev vhodných na potiskovaný podklad zvolíme barvu podle dalších požadavků – tedy podle toho, zda je tisk určen pro interiér nebo pro venkovní použití, zda je nutná chemická odolnost, předepsaný stupeň lesku, pružnost, případně podle dalších požadavků. Barvy by před tiskem měly mít přibližně teplotu prostředí. Barvy je nutné před tiskem promíchat. Do UV barev obvykle nepřidáváme žádné další přípravky. K jednotlivým barvám existují „ředidla“. U těchto ředidel se nejedná o těkavé látky, které by se odpařily, ale o polymerní materiály, které se rovněž vytvrdí, můžeme jimi však pro účely tisku přizpůsobit viskozitu barvy. Výjimkou jsou UV barvy pro tamponový tisk, kde odpařování ředidla slouží k přenosu barvy motivu z klišé na tampon a z tamponu na potiskovaný podklad. Další prostředky přidáváme pouze ve výjimečných případech.

Při pomalejším tisku UV vytvrditelnými barvami je vhodné zvolit postup, při kterém motiv pokryjeme barvou bezprostředně před tiskem, nikoliv hned po tisku.

Při tisku UV barvami je nezbytná úprava povrchového napětí podkladu na co nejvyšší hodnotu, podle doporučení v návodu. Podle návodu se také řídíme při nastavení rychlosti vytvrzení tak, aby UV dávka odpovídala požadavkům. Přitom je nezbytné zohlednit i barvu podkladu, která má vliv na vytvrzení. Zvláště u tamponového tisku je třeba také zajistit, aby vzdálenost vytvrzovaného podkladu od ohniska UV zářiče byla co nejmenší.

Rychlost potisku volíme také s ohledem na délku pásu mezi tiskárnou a vytvrzovacím tunelem. U některých zakázek je vhodná delší prodleva mezi tiskem a vytvrzením (např. lesklý lak) tak, aby se barva mohla dostatečně rovnoměrně roztéci před vytvrzením. V jiných případech může být účelné, aby se barva po tisku vytvrdila co nejrychleji.

UV barvy reagují obvykle lépe a rychleji při vyšší teplotě. Avšak příliš vysoké teploty barvám škodí. Proto je vhodné kontrolovat i chlazení UV zářičů. Výkon zářičů je nutné pravidelně měřit.

Šablony i těrky očistíme od barev ihned po tisku a to tak, že zbytek barvy sebereme kartou a případně uchováme pro další použití, avšak nevracíme do původní ještě nepoužité barvy. Potom pečlivě dočistíme, nejlépe doporučenými prostředky, případně umístíme do mycího zařízení.

V každém případě je účelné seznámit se před použitím barvy s jejím technickým listem – návodem a s bezpečnostními předpisy v bezpečnostním listě nebo na obalech.  Při práci s UV barvami je nezbytné chránit pokožku před přímým stykem s barvami. Pokud dojde k potřísnění oděvu, je nutné jej okamžitě vyměnit, při potřísnění pokožky, je třeba pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem. V případě pochyb, nejasností nebo problémů se obraťte na techniky firmy SERVIS CENTRUM a.s., kteří vám rádi pomohou.

Více informací o UV barvách značky Marabu

>