x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

Čističe

Čištění sítotiskových šablon

Během cyklu užití sítoviny napnuté na rámu je nezbytné provést několik druhů čištění. Vzhledem k tomu, že se tyto jednotlivé kroky značně liší jak provedením, tak účelem, jsou pro každý druh k dispozici různé přípravky. Všem těmto krokům je společná nutnost velmi pečlivého provedení a použití správných přípravků. Firma KISSEL + Wolf, jejíž produkty nabízíme se technice čištění a produktům pro tuto oblast sítotisku věnuje velmi dlouho a intenzivně. Její technici jsou schopni nabídnout kompletní ekologická řešení v souladu se všemi předpisy EU, včetně čištění nebo recyklace odpadních vod.

 

Čističe od barev

Čističe od barev tvoří velkou skupinu přípravků, které se v mnoha ohledech od sebe vzájemně výrazně liší. Při čištění barvy ze síta je výhodnější, aby se čistič pomalu odpařoval. Při rychlém odpaření čističe se mohou částečky barvy usazovat ve vazbových bodech tkaniny a zasychat tam. Na druhou stranu při čištění barev při tisku je naopak žádoucí, aby síto co nejrychleji uschlo a mohlo se pokračovat v tisku. Podobně rozdílné jsou i požadavky na čističe pro konečné čištění po tisku, které jsou různé pro manuální použití a v různých typech automatických myček. V neposlední řadě je také důležité, od jakých typů barev síta čistíme – jiné čističe jsou vhodné pro čištění od ředidlových barev, od vodou ředitelných barev, plastizolů, elektrotechnických materiálů, lepidel nebo UV barev. Jednotlivé produkty se také liší obsahem těkavých organických komponent (VOC), biologickou odbouratelností, bodem vzplanutí, případně surovinou, ze které jsou vyráběny.  Prostředky označené písmenem NT jsou vyráběny z rostlinných surovin.

 

Prostředky pro odmaštění

Odmaštění je čištění nově napnuté nebo odvrstvené sítoviny před nanesením emulze. V obou případech je nutné velmi pečlivá práce, protože jen správně odmaštěná sítovina zaručí pevné zakotvení i nejmenších bodů šablony na tkanině a samozřejmě i dlouhou životnost šablony. Čištění tkaniny před nanesením šablony se provádí pečlivým nanesením určeného prostředku z obou stran a jeho rozetřením po celé ploše – nejlépe kartáčem pro tuto práci určeným. Po krátké době působení, je nezbytné prostředek pečlivě a beze zbytků vypláchnout. Před nanesením emulze se síto musí usušit, kapilární film se nanáší na mokrou sítovinu. Pro manuální čištění používáme přípravky určené pro manuální čištění.

Pro čištění v linkách nebo i jen automatických odmašťovacích jednotkách jsou obvykle dodávány koncentráty, které se ředí až na místě. Předností přípravků je, že nepění, jejich účinnost není ovlivněna tvrdostí vody a jsou biologicky odbouratelné

 

Čističe od barev při tisku

Při čištění síta během tisku nelze používat čističe s bodem vzplanutí <40°C (nebezpečí vzplanutí). Je žádoucí rychlé odpaření, slabý zápach. Nově vyvinuté čističe se vyznačují optimálním schnutím a slabým zápachem. Rychlost schnutí určuje odparné číslo: čím je číslo nižší, tím rychleji síto uschne.

Užitečnou pomůckou při čištění od barev při tisku je směs ředidel ve spreji Pregan 235 S. Sprej umožňuje velmi cílené ošetření kritického místa bez následného dlouhého čekání na uschnutí síta.

 

Čističe od barev po tisku

Pro čištění barev po tisku se doporučuje přednostně používat prostředky, které neobsahují VOC komponenty (těkavé organické sloučeniny). Je to vhodné kvůli klimatu na pracovišti i pro ochranu životního prostředí. Odparné číslo není tak významné, protože není potřeba, aby síta byla rychle suchá.

Pokud mají být po tisku odstraněny šablony (síta odvrstvena), je vhodné použití vodou emulgovatelných čističů (jsou označeny písmenem E). Ty usnadňují působení odvrstvovacích prostředků.

Čističe pro strojní čištění se doporučují s ohledem na typ čisticího zařízení (komorové myčky, průběžné myčky)a typ převážně používaných barev. Podle typu mycího zařízení je třeba vybírat prostředky s odpovídajícím bodem vzplanutí. Mohou také obsahovat emulgační přísady. Ty obvykle prodlužují životnost mycí lázně.  Některé přípravky jsou biologicky odbouratelné.

 

Přípravky na konečné dočištění

Při konečném dočištění se obvykle jedná o odstranění tzv. duchů. To znamená, že ne vždy je po odstranění šablon toto dočištění nutné. Pokud jsou na tkanině viditelné duchy, je vhodné rozlišit, zda se jedná o duchy vzniklé zbytky barev, nebo o závoje způsobené diazo senzibilizátory z emulzí, zbytky kopírovacích vrstev nebo poškození tkaniny. Při poškození vláken tkaniny (již nejsou zcela hladká) duchy odstranit nelze. K poškození tkaniny mohou přispět nešetrné čisticí prostředky, ale také i běžné dlouhodobé používání. Závoje z diazo barviv vznikají nejčastěji kvůli nedostatečnému nasvícení emulze, odstraňují se obtížně – nejlépe prostředky, které obsahují chlór. Na odstranění zbytků barev jsou vhodné směsi ředidlových čističů a aktivátorů a rychle působících alkalických past. Na duchy vzniklé převážně ze zbytků emulzí jsou vhodnější dlouhodoběji působící prostředky.

Pro konečné dočištění v automatických zařízeních se dodávají podobné prostředky určené do těchto zařízení. Volí se podle typu zařízení a podle převážného typu znečištění, které po odvrstvení na sítovině zůstává.

Výběr prostředků pro odmaštění, čištění od barev, odvrstvení a dočištění v automatických mycích zařízeních nebo linkách je natolik komplexní, že doporučujeme v každém případě výběr prostředků konzultovat předem s techniky firmy SERVIS CENTRUM a.s.            

 

Odvrstvovací přípravky

Odvrstvení znamená odstranění šablony ze síta. Provádí se oxidačními prostředky ve vodném roztoku.  S ohledem na pracovní prostředí i na životnost sítotiskových tkanin neobsahují odvrstvovací přípravky chlór, tedy jsou to látky zcela bez zápachu. Dodávají se jako prášky pro rozpuštění, nebo již rozpuštěné nebo rozpuštěné, ale jako koncentrát.

Do automatických zařízení se dodávají odvrstvovací prostředky v podobě koncentrátů.

 

Podrobnější přehled produktů KIWO

>