x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

Měřidla

Pro dodržení stejnoměrné kvality tisku nejen během celého nákladu, ale i při opakování zakázek se často neobejdou tiskárny bez exaktního měření různých hodnot. Měření začíná už při napínání tkaniny na rám a může končit třeba měřením kolorimetrických souřadnic natištěných barev na hotovém výrobku. Kromě exaktních měřidel nabízíme i různé pomůcky, které v podstatě nejsou měřidly, ale jsou velmi užitečné pro přesnost a opakovatelnost tisku.

 

Počet rastrových bodů případně úhel lze stanovit pomocí jednoduché pomůcky – filmu s přesně natištěnými rastry. Nejedná se přímo o měřidlo, ale o užitečnou pomůcku.

 

Možnost měřit tyto hodnoty umožňuje mikroskop s metrickou stupnicí.

 

Napnutí sítoviny

Měřič napnutí sítoviny SEFAR Tensocheck 100 je elektronické měřidlo speciálně vyráběné pro kontrolu napnutí sítoviny na rám. Je dostupné také se sériovým portem pro připojení k počítači. Měřidlo je nezbytné pro přípravu přesně napnuté sítoviny na rámu.

Měření vlhkosti sítotiskové emulze

SEFAR Humicheck je přístroj na měření zbytkové vlhkosti sítotiskové emulze. Správné usušení emulze před osvitem zaručuje její optimální vytvrzení. To je důležité nejen pro přesnou kopii motivu, ale i pro dlouhou životnost šablony.

Měření tloušťky vrstvy na sítovinou (EOM)

Měřič tloušťky vrstvy QuaNix 8500 umožňuje rychlé a nedestruktivní měření tloušťky vrstvy i na nekovových podkladech na magnetickém principu. Tloušťka vrstvy emulze je někdy předepsaná pro speciální tisky (elektrotechnické pasty, lepidla apod.). Při tisku velmi jemných čar nebo rastrů sice není předepsaná tloušťka vrstvy, ale příliš vysoká šablona může způsobit nedotiskování  jemných linek nebo rastrových bodů.

Měření povrchové nerovnosti (drsnosti) šablony probíhá jako měření profilu povrchu na určité ploše dotykovou metodou. Při tisku velmi jemných linek nebo rastrů je nutné, aby byl povrch šablonové emulze co nejvíce hladký, protože v opačném případě se velmi jemné linky nebo rastrové body nedotiskují. Vhodným přístrojem je Surtronic 10 Rz.

 

Určení optimální doby osvitu

Kalkulátor optimální doby osvitu KIWO Expocheck je film, který obsahuje dva různé obrazce pro testování rozlišovací schopnosti a 9 stupňů šedé. Toto uspořádání umožňuje nejen určení optimální doby osvitu a tolerancí doby osvitu, ale také umožňuje zjistit, jak jemné obrazce lze na použité tkanině natisknout.

Měření výkonu UV lamp

Beltron UV-Integrator  umožňuje kontrolovat UV energii jak při osvitu emulzí při výrobě sítotiskových šablon, tak při vytvrzování UV médií po tisku. Udržení stejné dávky UV světla přizpůsobením rychlosti vytvrzení po tisku nebo výměnou UV zářičů zajistí bezchybný proces. Na spodní straně přístroje ve tvaru disku, který může projít UV tunelem, je senzor, který zachycuje UV světlo. Filtry jsou odfiltrována záření v jiném než UV spektrálním rozsahu. Na displeji se objeví celková UV dávka.
Beltron UV Meter je jednoduchý přístroj na měření intenzity UV světla. Vyrábí se k němu několik typů sond pro měření různých rozsahů UV spektra. Výsledné hodnoty jsou udávány ve W/cm². Základní nastavení reálných hodnot se musí nastavit pomocí software.

Měření kolorimetrických souřadnic

Přenosný spektrometr MCF-HD (handheld densitometer) nabízí přesné měření barevných odstínů a určení kolorimetrických souřadnic. Umožňuje měřit, kontrolovat, dokumentovat a vyvíjet speciální odstíny v kombinaci se softwarem MCF. Obsahuje i denzitometrické funkce a integrované kalibrování podle referenční bílé. Výsuvná měřicí hlava usnadňuje polohování.

Stupeň předupravení povrchu zjistíme jednoduchým nanesením testovacích tekutin. Přesnost měření těmito tekutinami je +/- 1 mN/m. Pro snadnější manipulaci a jednodušší značení je  řada testovacích tekutin v popisovačích, které jsou vhodné jak pro určování povrchového napětí na plastech, tak na kovech.

Pro jednoduchý test stačí popisovač Quicktest - Testovací tužka 38 mN/m. Polypropylenový popisovač o síle čáry 4 mm, obsah cca 5 ml, životnost 1 rok. Barva této testovací tekutiny je červená, zasychá během asi 5 sekund a ukazuje stupeň předúpravy, respektive smáčitelnost povrchu. Touto testovací tužkou lze stanovit, je-li dosaženo povrchové napětí nejméně 38 mN/m a tím je umožněno přilnutí většiny ředidlových barev. Pro některé druhy barev je nezbytné povrchové napětí vyšších hodnot (např.  pro UV barvy). Pro tyto účely jsou k dispozici další testovací tužky nebo tekutiny (30 - 44 mN/m).

 

Pro mřížkový test se vyrábí speciální nástroj s několika paralelními břity, kterými se křížem nařízne vrstva barvy. Následně se posuzuje na stupnici od 0 do 5 podíl odloupané barvy.

 

Tvrdost plastů není standardní fyzikální veličinou. Měří se jen, jako odolnost materiálu proti lokálním účinkům vtlačovaného tvrdšího tělesa Měří se analogovým nebo digitálním durometrem, u kterého je hrot vtlačován do měřeného povrchu kovovou pružinou.

 

Měření teploty v sušicím tunelu může být velmi významné. Například při vytvrzování plastizolových barev, způsobí nedostatečná teplota vytvrzení nedostatečnou přilnavost barvy k podkladu. Proto je často nutné zjistit jak teplotu proudícího vzduchu, tak i teplotu přímo na sušeném předmětu. K těmto měřením je možné použít podle potřeby bezkontaktní teploměr nebo naopak teploměr se sondou, která může na transportním pásu projít sušárnou.

 

Pro sítotisk, ale také pro tamponový tisk je doporučená teplota vzduchu na pracovišti asi 20°C a relativní vlhkost vzduchu kolem 60 %. Při menší vlhkosti vzduchu a vyšší teplotě obvykle dochází k problémům se statickými náboji a zasychání barvy. Zasychání barvy může také způsobit nevhodná klimatizace, při které vzniká průvan.

 

>