x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

Efektové barvy

Mezi efektové barvy počítáme barvy, kterými lze docílit zvláštních dekoračních efektů nebo je využít i pro speciální technické aplikace (např. ve tmě svítící bezpečnostní tabulky). Jsou to především barvy se speciálními luminiscenčními odstíny tedy fluorescenční a fosforescenční (barvy s dosvitem), dále transparentní barvy, speciální barvy (např. tabulová barva, na kterou lze psát křídou), dále metalické barvy, perleťové barvy, glitry, zrcadlové barvy. Další oblastí jsou barvy opatřené vůněmi nebo barvy, které mění odstín vlivem světla nebo tepla.

 

Voňavé barvy

Barvy s vůní fungují tak, že do barvy jsou vmíchány kapsličky, ve kterých je uzavřená vůně. Spotřebitelé je používají tak, že se natištěná suchá barva tře rukou. Přitom kapsličky praskají a vůně je zřetelně cítit. Kapsličky se dodávají s různými vůněmi a je třeba je před tiskem opatrně do barvy vmíchat. Z principu jejich funkce je zřejmé, že by barva měla být zpracovávána co nejšetrněji, aby nedocházelo k předčasnému praskání kapsliček. Je proto vhodnější kapsličky do barvy vmíchat v šejkru než špachtlí a i při tisku barvu co nejméně mechanicky namáhat.

Barvy luminiscenční s dosvitem

Barvy s dosvitem pracují na principu fotochemické luminiscence, to znamená, že emitují více světla, než kolik na ně dopadá a to po delší dobu i po skončení expozice světlem. Dodávají se v několika barevných odstínech a ve dvou variantách. Jako pouze dekorační anebo jako barvy na bezpečnostní prvky. Barvy používané na bezpečnostní prvky je třeba nanášet přesně předepsaným způsobem, aby byl zaručen dosvit co do intenzity i času předepsaný normou. Sítoviny pro výrobu šablon je třeba volit s ohledem na to, že všechny druhy barev obsahují poměrně hrubý pigment. Barvy jsou také náchylné na přijímání vlhkosti, proto může být v některých případech vhodné je přelakovat. Samozřejmostí je, že, aby barvy potmě svítily, musí být také napřed vystaveny světlu.

Fluorescenční barvy

Barvy fluorescentní pracují na principu fotochemické luminiscence, to znamená, že emitují více světla, než kolik na ně dopadá, avšak na rozdíl od barev s dosvitem svítí pouze na světle. Dodávají se v několika odstínech. Mají poněkud hrubší pigment a doba jejich skladovatelnosti je kratší než u jiných odstínů barev. Odstíny se významně mění s délkou a intenzitou působení UV světla. To znamená, že na slunci poměrně rychle vyblednou. Tento proces lze částečně zmírnit přelakováním tisku lakem s UV filtrem.

Barvy viditelné pod UV - luminofory

Luminiscenční barvy vyzařují více světla, než na ně dopadá.  Barvy obsahují speciální luminofory. Luminofor je látka schopná pohlcovat energii a následně ji vyzařovat ve formě světla. Luminofory v barvách reagují na UV světlo, to znamená, že tisk může být prakticky neviditelný a objeví se pouze pod UV lampou nebo v UV světle. Používají se jako ochranné prvky nebo i pro dekorativní účely (diskotéky). Dodávají se v několika odstínech.

Imitace ražby

Imitaci ražby nebo tisk Braillova písma lze docílit tiskem vysoké vrstvy laků vhodných pro tuto techniku. Lak lze zkombinovat podtiskem barvou a tím docílit barevného 3 D tisku. Podmínkou pro natisknutí vysoké vrstvy laku je šablona správně připravená pro tuto aplikaci.

Stírací barvy

Stírací barvy jsou speciální barvy, kterými lze přetisknout tisk (obvykle ofsetový) tak, aby nebyl pod barvou viditelný. Správně natisknutou stírací barvu je možné seškrábnout nehtem, tupou stranou nože nebo podobnou pomůckou. Barvy se dodávají jako ředidlové nebo UV a obvykle buď v odstínu zlatém, nebo stříbrném. Při tisku je nezbytné dodržet předepsaný postup, zejména pro výrobu šablony doporučenou sítovinu. Při aplikaci na savé materiály je nutné podtisknout barvu lakem.

Tabulové barvy

Tabulové barvy jsou velmi matné barvy, které obsahují abrasivní složku, která umožňuje opakovatelný popis barvy školními křídami a jejich následné bezezbytkové očištění od křídy. Při tisku je nezbytné dodržet odporučený postup z hlediska tisku, sušení a hlavně doporučeného typu sítoviny. Zákazníka je třeba upozornit na to, že barva je určena k popisování pouze školními křídami.

Glitry a perletě

Glitry a perletě jsou sypké materiály. Obvykle jsou to drobné, podle velikosti tříděné kousky polyesterové fólie s napařenými vrstvami. V technickém listě je udána velikost částic. Při tisku je nutné zvolit sítovinu podle velikosti částic tak, aby teoretické oko na šabloně bylo o něco větší než největší částice glitrů nebo perletí. Glitry nebo perletě lze vmíchat do ředidlové, vodou ředitelné nebo UV barvy. Smysluplné je vmíchávat glitry nebo perletě do laků nebo transparentních odstínů. Poměr míchání je vcelku libovolný a záleží na požadovaném efektu. Důležité je, aby ve výsledné kompozici zůstalo dostatek pojiva, které umožňuje adhezi barvy k podkladu.

>