x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

Napínání sít

Používáme dvouokruhové napínací zařízení, disponujeme dostatečným počtem napínacích čelistí. Dokážeme na špičkové úrovni napínat rámy až do formátu 4000 × 2500 mm. Sítovinu napínáme podle přání zákazníka a hotovou práci přeměříme kalibrovaným měřidlem. Ke každé zakázce je vyhotoven protokol se všemi nezbytnými údaji. K dispozici máme dostatečný prostor pro výrobu, skladování a transport rámů. Pro rámy si přijedeme, napneme a zase zpět dovezeme až k vám do dílny.

 

 

Sítotisková šablona se skládá z rámu, napnuté sítoviny a vlastního motivu vytvořeného na  sítovině.  Samotná na rámu napnutá sítovina je choulostivější na mechanické poškození i ušpinění než hotová šablona. Pro sítovinu platí, že čím jemnější je sítovina, tím je choulostivější na mechanické poškození, které se může projevit buď jako dírka nebo jako v určitém místě chybějící jedno nebo více vláken (podobně jako puštěné očko na punčoše). To znamená, že šablony i jen napnuté sítoviny je třeba skladovat a přepravovat tak, aby nepřišly do styku s ostrými předměty. Dále je nutné chránit šablony před prachem a obecně znečištěním. Sítovinu před nanášením šablony je vždy nutné odmastit a pečlivě usušit. Šablonu i při šetrném skladování je vhodné před tiskem pečlivě zkontrolovat, aby při tisku nedošlo vlivem nečistot na šabloně, k jejímu mechanickému poškození. Šablony se skladují ve svislé poloze a chráněné před nadměrnou vlhkostí a prachem. Při skladování při teplotách, které se silně liší od teploty v tiskovém provozu, je vhodné šablony temperovat (skladováním několik hodin před tiskem v tiskárně).

Samozřejmostí by mělo být co nejpečlivější očištění šablony od barev a to co nejdříve po ukončení tisku. Jen zavčas a pečlivě očištěná šablona může být znovu použita pro tisk nebo odvrstvena

Je účelné, aby šablony byly přehledně popsány. To znamená především, aby na nich byl zapsán druh (hustota) sítoviny, druh použité emulze (aby bylo zřejmé, zda jsou odolné vodě nebo ředidlům), případně datum zhotovení a další údaje (podle druhu provozu). Určitou možnost představují speciální barevné laky na olakování nalepení sítoviny na rámu. Barevný sortiment umožňuje rozlišení typů sítovin podle barvy použitého laku.

  • čerstvě napnuté síto by se nemělo použít pro tisk dříve, než za několik dní, až se napětí a síly v napnutých vláknech ustálí
  • Každé napnuté síto je velmi choulostivé na mechanické poškození a proto je třeba s ním zacházet šetrně. Doporučuje se důsledně odstranit různé ostré hrany v dílně, vyčnívající hřebíky, ostré hrany ovstvovacích korýtek a těrek, ale také zamezit možnosti, že by se na síto během tisku dostaly abrasivní nečistoty, např. kovové třísky, zrnka písku apod.
  • síta, která právě neužíváme, skladujeme nastojato v zásobnících, kam by se neměl dostat prach a mastnota.
  • síta označujeme datem napnutí a čislem sítoviny tak, abychom nemuseli při jejich používání později vzpomínat, jaký materiál je na rámu napnut. Osvědčilo se vepsání takového údaje do vrstvy lepidla nebo okrajového laku ještě před jeho vytvrzením. 

Všechny šablony je třeba bezprostředně před ovrstvením pečlivě očistit a odmastit. Používají se speciální chemické prostředky pro tento účel. Takové moderní odmašťovací prostředky umožňují bezvadné zakotvení kopírovacího roztoku (emulse) v sítotiskové tkanině a tím i dlouhou životnost motivu při tisku ve velkém nákladu. Dříve používané zdrsňování sít různými brusnými prášky a pastami se tím stalo zbytečné a protože zkracujem životnost síta a znesnadňuje jeho čistění, všeobecně se od něj upouští. U polymonu, polymonu LE, tedy u všech polyesterových tkanin mohou alkalické odmašťovací a čistící prostředky podle koncentrace a doby působení vést ke ztrátě pevnostních vlastností, proto je třeba se velmi pozorně řídit návodem výrobce. 

Šetrné odvrstvení všech používaných kopírovacích roztoků (emulsí) a filmů je možné provést použitím dodávaných odvrstvovacích přípravků (Pregasol EP3 a Pregasol P) na bázi perhalogenidových sloučenin. Domácké zbůsoby, používající prostředky s aktivním chlorem jsou nebezpečné zdraví a poškozují sítovinu. Kombinace s použitím vysokotlakého odvrstvovacího zařízení přispívá k dalšímu šetření tkaniny a urychlení práce. Také obvyké regenerační prostředky a přípravky na odstranění duchů (Pregan Paste, Pregan Antighost, Pregan Mega Clean) je třeba používat opatrně a podle návodu či doporučení výrobce, zejména, pokud se jedná o více koncentrované alkalické roztoky nebo pasty.

>