x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem
reakce na odeslanou zprávu. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů
.

Barvy pro tamponový tisk

SERVIS CENTRUM a.s. nabízí velké množství typů barev pro tamponový tisk. Toto množství není samoúčelné. Jednotlivé typy barev se liší v určitých specifických vlastnostech tak, aby pokryly co největší množství požadavků, které se mohou při tisku tamponovým tiskem vyskytnout.

Barvy pro tamponový tisk jsou velmi podobné barvám pro sítotisk. Na rozdíl od barev sítotiskových obsahují barvy pro tamponový tisk větší podíl pigmentů. Je to proto, že vrstva barvy nanášená při tamponovém tisku je vždy mnohem nižší než vrstva barvy nanesená sítotiskem. Množství pigmentu v barvě však nelze zvyšovat nekonečně. Barva musí obsahovat i dostatek pojiva, aby byla zajištěna její adheze na potiskovaném podkladu. Proto se často nelze při tamponovém tisku vyhnout dvojitému nebo i trojitému tisku pro docílení požadované kryvosti. Některé typy barev obsahují speciální více krycí odstíny. S těmi obvykle lze docílit spíše pastelové než brilantní konečné tisky.

Dalším rozdílem oproti sítotiskovým barvám je množství a složení použitých ředidel v barvě. Během tisku je nezbytné, aby se pro bezchybný přenos kompletního tištěného obrazu z klišé na tampon a potom na potiskovaný podklad mírně změnilo povrchové napětí barvy. To je docíleno odpařením části ředidla z barvy. Proto je tak důležitá volba vhodného druhu ředidla do tiskové barvy.  Odpaření ředidla při tisku se kromě typu ředidla mění i podle okolního prostředí při tisku (teplota, vlhkost vzduchu), rychlosti tisku, hloubky leptání klišé.  

Prvním kritériem pro volbu druhu barvy musí být potiskovaný substrát. Další výběr se odvíjí od vybavení tiskárny a z toho plynoucích možností použití barev ředidlových nebo vytvrditelných UV světlem.

Je také potřeba zohlednit požadované vlastnosti konečného výrobku. To znamená především vzít v úvahu požadavky na stálost výrobku proti vlivům počasí (to znamená hlavně vlivům UV záření, ale také vlhkosti, teploty, prachu a další). Dále je třeba uvážit, zda musí hotový výrobek odolávat chemikáliím, případně kterým, zda musí vykazovat určitý stupeň nezávadnosti (na hračky, pro nepřímý styk s potravinami), zda musí případně odolávat vyšším teplotám, mít určenou stálost na světle.

K barvám jsou dodávány různé pomocné prostředky, kterými je možné dále barvy modifikovat podle potřeby. Obecně vzato obsahují tamponové barvy všechna důležitá aditiva. Modifikování barev pomocnými a přídavnými prostředky je tedy potřebné pouze v relativně vzácných případech. Existují různé možnosti, jak přizpůsobit barvu tiskovým podmínkám, ale rovněž tak je možné, že tím vlastnosti barvy zhoršíme. Pomocné prostředky mění někdy výrazně vlastnosti barvy, proto je vždy nutné provést před tiskem nákladu zkoušky.

Barvy pro tamponový tisk se dodávají jako ředidlové nebo jako vytvrditelné UV světlem. Obvykle je možné počítat s tím, že UV vytvrditelné barvy umožňují rychlejší obrátku výrobků, to znamená, že doba mezi tiskem a možností balení nebo expedice je kratší.

 Pokud si nejste jisti, mohou vám s volbou barvy nebo i celého technologického procesu tisku pomoci technici firmy SERVIS CENTRUM a.s.

Ředidlové barvy pro tamponový tisk mohou být jednosložkové nebo dvousložkové. Používají se podle druhu potiskovaného materiálu. Protože se tamponovým tiskem často tiskne na nejrůznější plasty nebo lakované podklady, je třeba věnovat dostatečnou pozornost výběru vhodné barvy, případně úpravě povrchového napětí potiskovaného podkladu tak, aby bylo docíleno požadované adheze a případně dalších požadovaných vlastností. Některé potiskované materiály vyžadují, aby byla barva tepelně upravena po tisku (např. POM).  Při použití dvousložkových barev je nezbytné dodržet odporučený poměr barvy a tužidla i doporučenou dobu zpracování.

Při tisku je nezbytné ředit barvy tak, aby byl tiskový obraz přenesen beze zbytku a to i s ohledem na rychlost tisku. Pokud nelze docílit dostatečné odpaření ředidla při přenosu z tamponu volbou vhodného druhu, je nutné použít při tisku ofouknutí horkým vzduchem.

Pokud si nejste jisti, mohou vám s volbou barvy nebo i celého technologického procesu tisku pomoci technici firmy SERVIS CENTRUM a.s.

Výhodou barev vytvrzovaných UV světlem je možnost rychlého tisku a možnost okamžitého dalšího zpracování potištěných dílů. Podle potiskovaného materiálu je možné do barvy přidat další přídavné prostředky. Všechny prostředky přidáváme přesně podle doporučení uvedených v technických listech.  Je nezbytné, aby potiskovaný materiál měl před tiskem odpovídající povrchové napětí.  Specifikem UV barev pro tamponový tisk je nutnost použití ředidel. Ředidlo v barvě umožňuje bezchybný přenos motivu .

Při práci s UV barvami je nezbytné chránit pokožku před přímým stykem s barvami. Pokud dojde k potřísnění oděvu, je nutné jej okamžitě vyměnit, při potřísnění pokožky, je třeba pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem.

Pokud si nejste jisti, mohou vám s volbou barvy nebo i celého technologického procesu tisku pomoci technici firmy SERVIS CENTRUM a.s.

Více informací o tamponových barvách Marabu

>