UVP Ultraplus: Vlastnosti a použití

19. 09. 2019


UV vytvrditelná barva UVP se vyznačuje velkou univerzálností potiskovaných substrátů, vynikající adhezí k různým materiálům a chemickou i mechanickou odolností a stálostí. Tyto vlastnosti je možné v některých případech ještě vylepšit různými přídavky zlepšovačů adheze a odolnosti.


Barva se po správném vytvrzení vyznačuje brilantními odstíny, s vysoce lesklým a odolným povrchem, dostatečnou kryvostí a středně dlouhou životností při venkovním použití. Lze ji použít nejen na řadu plastů, ale i na kovy, lakované podklady sklo a keramiku - avšak pouze pro dekorativní použití bez vlivu vlhkosti.


Předpokladem dobré adheze u plastů a potahovaných materiálů je úprava povrchového napětí na hodnoty 48 – 54 mN/m. Povrch natištěné barvy je odolný díky tvrdosti. To však znamená, že barva není vhodná pro tvarování či vysekávání a řezání, je tedy nutné ji předem testovat.


Dodává se jedenáct pestrých odstínů, černá a bílá, vysoce krycí černá a bílá a speciální pojivo pro míchání s kovovými pastami.


Kromě ředidla na snížení viskozity jsou k dispozici přípravky pro zlepšení adheze na obtížně potiskovatelných substrátech, přípravy pro urychlení vytvrzení, zahušťovací prášek či čističe.


Autor článku: Alena Popelková