Pružnost barvy: Co ovlivňuje pružnost barvy a jak ji lze zvýšit?

19. 09. 2019

Různé koeficienty roztažnosti potiskovaného materiálu a barvy mohou působit při změně teploty (sušení) napětí na substrátu a tím i jeho deformaci nebo problémy při následném řezání nebo vysekávání (odprýskávání). Týká se to především velmi tenkých potiskovaných materiálů.


Výhradně u jednosložkových ředidlových barev je možné elasticitu barvy ovlivnit přídavným prostředkem. U barev vytvrzovaných UV světlem nemůže uživatel pružnost barvy ovlivnit.Všeobecně jsou UV barvy méně pružné. Renomovaní výrobci však dokáží i v tomto sortimentu vyrobit barvy s dostatečnou pružností pro tažení, tvarování a i s dostatečnou odolností proti trhání.


Je třeba počítat s tím, že čím je barva lesklejší, tím je obvykle i tvrdší na povrchu. To je významné z hlediska volby vhodné barvy. Do jednosložkových ředidlových barev (s výjimkou barvy Marapro PP) je tedy možné přidávat prostředek WM na změkčení barvy a zvýšení její pružnosti. Přidáním změkčovacího přípravku barvy můžeme tedy ovlivnit vlastnosti natištěné barvy při dalším zpracování jako je tvarování, tažení, vysekávání. Přídavek změkčovacího přípravku může také například zabránit deformaci (zvedání) okrajů plošně potištěné fólie, ke kterému někdy dochází po sušení tím, že vrstva barvy se oproti vrstvě substrátu „srazí“. 


Změkčovací prostředek je extrémně pomalu odpařující se kapalina, která rozvolní kompaktnost pojiva barvy. Při tisku více barevných vrstev (například při výrobě dvoustranných nálepek) je přidání změkčovače přímo nezbytné (3 – 5 %). Je třeba počítat s tím, že přidání změkčovač zpomalí proces schnutí barvy. To znamená, že je třeba ohlídat zbytková ředidla v natištěné vrstvě a omezit používání zpomalovačů. Nedostatečné zaschnutí barvy omezuje stohovatelnost potištěného substrátu a problémy při vysekávání nebo řezání. 


Autor článku: Alena Popelková